ขั้นตอนปฏิบัติงานมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีเป็นสิ่งที่ควรนำมาประยุกต์ใช้อยู่เสมอเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน ข้อมูลในส่วนของ คำถามที่พบบ่อย นั้นไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะใช้ทดแทนการฝึกอบรมและความเข้าใจในหลักการทำงานของเครื่องทดสอบนั้นยังคงมีความจำเป็นสำหรับการใช้งานที่ปลอดภัย การฝึกอบรมจะให้ความเข้าใจอย่างสมบูรณ์เกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องทดสอบ หากท่านไม่สามารถค้นพบวิธีแก้ปัญหาหรือมีคำถามอื่น โปรดส่งคำถามของท่านไปยังแผนสนับสนุนของเรา