ความต้านทานแรงดึงสูงสุดของโครงสร้างแซนด์วิชคือการวัดค่าความแข็งแรงระหว่างวัสดุที่เป็นแผ่นชั้นและแกน หากแรงยึดติดระหว่างแกนและแผ่นชั้นสูงเพียงพอ ค่าความแข็งแรงของวัสดุแกนจะสามารถถูกประเมินได้

เพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ASTM C297 เรามีฟิกซ์เจอร์ทดสอบที่หลากหลายสำหรับการทดสอบนี้ วัสดุชนิดต่าง ๆ เช่น เกรดอากาศยาน, แกนรังผึ้ง, แกนแบบต่อเนื่อง และวัสดุแกนอินทรีย์หรือโลหะสามารถถูกยึดติดเข้ากับก้อนชิ้นงานทดสอบขนาดต่าง ๆ ที่ใส่เข้าไปในฟิกซ์เจอร์แบบแอกคู่ (dual yoke) และถูกให้แรงในแนวแกนด้วยเครื่องทดสอบของอินสตรอนด้วยอัตราคงที่

ผลการทดสอบที่ได้สามารถถูกวิเคราะห์ด้วยการใช้โปรแกรมทดสอบวัสดุ Bluehill

ฟิกซ์เจอร์ของอินสตรอนต่อไปนี้ตรงตามมาตรฐาน ASTM C297

2505-013, 2505-015 และ S4683A

สำหรับฟิกซ์เจอร์ทดสอบการเฉือนตามมาตรฐาน ASTM C273 โปรดดู S4681A และ S4682A

Read More...