หินประดับที่ถูกใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างนั้นต้องมีการทดสอบความทนทาน มาตรฐาน ASTM C99 ระบุวิธีทดสอบสำหรับค่ามอดูลัสแตกหักสำหรับหินประดับทุกประเภทยกเว้น หินชนวน โดยเน้นที่หินประดับหลัก ได้แก่ หินแกรนิต, หินปูน, หินอ่อน และหินทราย

ข้อกำหนดของมาตรฐาน ASTM C99 สำหรับการประเมินค่ามอดูลัสแตกหักของหินประดับนั้นประกอบไปด้วยคุณลักษณะทางเทคนิคของเครื่องทดสอบและการเตรียมชิ้นงานทดสอบดังต่อไปนี้

  • อุปกรณ์-เครื่องทดสอบใด  ๆ ที่มีความแม่นของแรงในช่วง 10-1000 ปอนด์ไม่เกิน 1 %
  • ชิ้นงานทดสอบ-ตัดตัวอย่างและขัดเรียบให้มีขนาด 4" x 8" x 2.25" โดยพื้นผิวด้าน 4" x 8" นั้นจะต้องได้ระนาบและมีความขนานมากที่สุด
  • การทดสอบ-ลากเส้นกึ่งกลางบนพื้นผิวด้าน 2.25" สำหรับการจัดตำแหน่งพื้นผิวด้าน 8" เข้ากับชุดให้แรงชุดบน และลากเส้นกำหนดระยะจุดรองรับบนพื้นผิวด้าน 2.25" ที่ระยะ 3.5" จากจุดกึ่งกลางแต่ละข้างสำหรับการจัดตำแหน่งเข้ากับชุดรองรับแรงชุดล่าง
  • การปรับสภาพ-หินประดับสามารถทดสอบได้ทั้งในสภาพแห้งหรือเปียก

ในการทดสอบแรงอัด เราเลือกใช้เครื่องทดสอบอเนกประสงค์แบบไฮดรอลิกสำหรับงานอุตสาหกรรมรุ่น 600DX ที่สามารถทดสอบแบบแรงอัดเท่านั้นและอุปกรณ์ควบคุม I-Series Control Electronics ซึ่งเครื่องทดสอบนี้มีครอสเฮดที่ปรับระดับได้พร้อมกับความสามารถในการรองรับการติดตั้งและการจัดศูนย์กึ่งกลางฟิกซ์เจอร์แผ่นอัดชุดบนทีนั่งบนลูกบอลได้ นอกจากนี้ยังมีฐานเครื่องที่สามารถช่วยจัดศูนย์กึ่งกลางของแผ่นอัดชุดล่างได้ เรายังได้ออกแบบฟิกซ์เจอร์ที่เหมาะสมสำหรับการทดสอบแรงดัดงอแบบสามจุดตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ASTM C99 โดยประกอบไปด้วยมีก้อนรองรับแรงชุดร่างจำนวน 2 ชิ้น (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1") และชุดบน 1 ชิ้น (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1")

เราแนะนำให้ใช้โปรแกรมทดสอบวัสดุ PartnerTM เนื่องจากมีหน้าจอใช้งานที่ง่ายต่อการตั้งค่าและทดสอบ, ควบคุมอัตราที่ใช้ในการทดสอบและได้ผลการทดสอบที่รวดเร็วและถูกต้อง โปรแกรมนี้สามารถที่จะวิเคราะห์ผลการทดสอบได้ตรงตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ASTM C99 และแสดงผลบนหน้าจอเพื่อให้ผู้ใช้งานตรวจสอบ ผลการทดสอบและข้อมูลที่ได้จะถูกบันทึกในฐานข้อมูลแบบ Access เพื่อการเรียกใช้งานผ่านทางเครือข่ายได้

อ่านเพิ่มเติม ...