การทดสอบการยึดเกาะของกลุ่มเส้นด้ายหนาของพื้นผิวสนามหญ้าเทียมถือได้ว่ามีความสำคัญต่อการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าสนามหญ้าเทียมนั้นผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรมทางด้านความทนทานต่อการใช้งาน สำหรับการศึกษานี้ ปริมาณของแรงที่ใช้ในการดึงเส้นด้ายให้หลุดออกจากวัสดุรองรับด้านหลังจะถูกตรวจวัด เราทำการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D1335-03

หนึ่งในความท้าทายของการทดสอบกลุ่มเส้นด้ายได้แก่กลุ่มเส้นด้ายเหล่านี้มักจะสั้นและยากต่อการจับยึดด้วยอุปกรณ์จับยึดหรือฟิกซ์เจอร์ทดสอบ เพื่อให้เป็นการง่ายต่อการจับยึด เราแนะนำให้ใช้อุปกรณ์จับยึดชุดบนหรือฟิกซ์เจอร์ที่สามารถนำออกได้ง่าย การใช้ Hemostats ติดเข้ากับอุปกรณ์จับยึดชุดบนผ่านทางตะขอพบว่าสามารถทำงานได้อย่างดี โดยอุปกรณ์จับยึดแบบ side acting grips หรือ pneumatic side acting grips สามารถถูกใช้ในการการจับตะขอหรือ Hemostat โดยตรง

ชุดจับชิ้นงานทดสอบจะต้องติดตั้งเข้ากับอุปกรณ์จับยึดชุดล่างหรือฐานของเครื่องทดสอบ สำหรับการทดสอบนี้ เราสร้างชุดจับชิ้นงานทดสอบของเราขึ้นมาโดยใช้ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว โดยมีลักษณะตรงตามข้อกำหนดของมาตรฐาน เราสร้างรอยตัดขนาด 2x2 นิ้วเพื่อไม่ให้วัสดุรองรับด้านหลังซึ่งอยู่ตรงข้ามกับกลุ่มเส้นด้ายจะไม่ไปสัมผัสกับพื้นผิวของท่อ เราห่อชิ้นงานทดสอบขนาด 8x6 นิ้วโดยรอบเส้นรอบวงของท่อ ทำการจัดให้ส่วนที่ถูกตัดออกของท่อตรงกับตำแหน่งของกลุ่มเส้นด้ายที่จะทำการทดสอบ เราจับกลุ่มเส้นด้ายด้วย hemostat จากนั้นทดสอบด้วยความเร็ว 12 นิ้วต่อนาที และยุติการทดสอบเมื่อกลุ่มเส้นด้ายถูกดึงหลุดออกมา

เครื่องทดสอบที่เหมาะต่อการทดสอบการยึดเกาะของกลุ่มเส้นด้ายนี้ได้แก่เครื่องทดสอบระบบไฟฟ้าเชิงกลรุ่น 3300 หรือ 5500 เราแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ TouchPanel ซึ่งจะทดแทนความต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์ไปได้โดยใช้งานร่วมกับเครื่องทดสอบรุ่น 3300 หากการทดสอบนั้นเป็นการตรวจวัดเพียงค่าแรงหรือการเปลี่ยนแปลงรูปร่างสูงสุดหรือต่ำสุด หรือค่าที่จุดขาดเท่านั้น เครื่องทดสอบนี้เหมาะต่อการใช้เป็นการควบคุมคุณภาพซึ่งต้องการเพียงการคำนวณเล็กน้อยและง่ายต่อการใช้งาน อีกทั้งยังไม่ต้องใช้พื้นที่มาก

เราแนะนำให้ท่านศึกษามาตรฐาน ASTM D1335 เพื่อให้เข้าถึงข้อกำหนดต่าง ๆ อย่างสมบูรณ์ก่อนเริ่มทำการทดสอบ

Read More...