การทดสอบการไหลซึมออกของความชื้นของดินอัดเป็นข้อกำหนดตามมาตรฐาน ASTM D2844, AASHTO T190 และ CTM 301 การทดสอบนี้เป็นการให้แรงอัดไปยังตัวอย่างดินอัดรูปทรงกระบอกจนกระทั่งปริมาณของน้ำจำนวนที่กำหนดไหลซึมออกจากทางด้านล่างของชิ้นงานทดสอบ และทำการบันทึกค่าของแรง ณ จุดนี้ การทดสอบนี้ต้องการเครื่องทดสอบแรงอัดและอุปกรณ์ฟิกซ์เจอร์พิเศษ (ดังแสดงในภาพด้านล่าง) อุปกรณ์ฟิกซ์เจอร์รุ่นเก่าประกอบไปด้วยวงของจุดสัมผัสจำนวน 6 จุดบนแผ่นฐาน เมื่อถูกสัมผัสโดยน้ำ จุดเหล่านี้จะไปเปิดหลอดไฟบนกล่องสัญญาณ (ภาพด้านขวา) ฟิกซ์เจอร์รุ่นใหม่จะมีวงแหวนเพิ่มเติมบนแผ่นฐานและหลอดไฟแสดงเพิ่มเติมบนกล่องสัญญาณ วงแหวนนี้จะตรวจสอบการไหลผ่านอย่างอิสระของน้ำที่มาจากด้านล่างของแม่พิมพ์

ในการทดสอบนั้นชิ้นงานจะถูกอัดจนกระทั่งหลอดไปสัญญาณสว่างอย่างน้อย 5 ใน 6 ดวงหรือไฟสัญญาณสว่างอย่างน้อย 3 ดวงพร้อมกับไฟสัญญาณวงแหวนสว่างด้วย เมื่อถึงจุดนี้ ค่าของแรงนั้นจะถูกบันทึกและหยุดการทดสอบ อย่างไรก็ตาม เราพบว่าการทดสอบนี้ค่อนข้างกินเวลาและไม่มีประสิทธิภาพ เพราะผู้ทดสอบต้องนั่งรอและมองดูหลอดไฟสัญญาณตลอดเวลา เราจึงจัดการให้กล่องสัญญาณสื่อสารโดยตรงกับโปรแกรม Partner TM เพื่อให้โปรแกรมทำการตรวจสอบสภาวะการไหลซึมของน้ำโดยอัตโนมัติแทนที่การมองของผู้ทดสอบ ทำให้ผู้ทดสอบสามารถที่จะเริ่มการทดสอบแล้วไปเตรียมชิ้นงานทดสอบต่อไป โดยโปรแกรมจะหยุดการทดสอบเมื่อเกิดการไหลซึมของน้ำตรงตามข้อกำหนดและบันทึกค่าของแรงโดยอัตโนมัติ

สำหรับการทดสอบนี้ เราแนะนำให้ใช้เครื่องทดสอบแรงอัด  SATEC™ รุ่น 150DX หรือ 300DX และโปรแกรม Partner (รวมทั้งโมดูล GenTest) และชุดเชื่อมต่ออินเทอร์เฟซของการไหลซึมของน้ำ

อ่านเพิ่มเติม ...