การทดสอบนี้ถูกใช้สำหรับการควบคุมคุณภาพของพีวีซีคอมพาวนด์ที่มีความหนืดขณะหลอมที่หลากหลาย การทดสอบเป็นการตรวจวัดค่า อัตราการไหลของพอลิเมอร์หลอม(MFR หรือ MFI) ของพอลิไวนิล คลอไรด์คอมพาวนด์ในขณะที่ตรวจวัดและควบคุมลักษณะความไม่เสถียรของพอลิเมอร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอัตราการไหล ความไวของวิธีทดสอบนี้ทำให้มีประโยชน์ต่อการหาความสัมพันธ์กับสภาวะของกระบวนการผลิตและช่วยในการทำนายการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการผลิต การทดสอบนี้สามารถที่จะตรวจจับและติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระหว่างขั้นตอนการรีด การฉีดเข้าแบบ การบด หรือการผสม ที่เกิดขึ้นเนื่องจากความไม่เสถียรของพอลิเมอร์สามประเภท ได้แก่ ความไม่เสถียรทางความร้อนซึ่งเป็นผลมาจากอุณหภูมิ, ความไม่เสถียรทางแรงเฉือนซึ่งเป็นผลมาจากการแตกหักของพันธะของพอลิเมอร์ และความไม่เสถียรทางการไหลซึ่งเป็นผลมาจากการกระจายตัวอย่างไม่สม่ำเสมอของความหนืดค่าต่าง ๆ หรือน้ำหนักโมเลกุล

เราถูกสอบถามถึงการทดสอบตัวอย่างพีวีซีที่อุณหภูมิ 175 ° C เราเลือกใช้เครื่องทดสอบ CEAST Modular Melt Flow Tester ซึ่งมีอุปกรณ์ยกตุ้มน้ำหนักด้วยมอเตอร์สำหรับการใส่ตุ้มน้ำหนักขนาด 20 กิโลกรัมอย่างอัตโนมัติ มีอุปกรณ์ encoder สำหรับการตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงระยะของลูกสูบ มีระบบการตัดพอลิเมอร์หลอมอัตโนมัติ และอุปกรณ์อุดหัวนอซเซิลสำหรับการอุดหัวดายน์ในระหว่างการให้ความร้อนล่วงหน้าระหว่างอยู่ภายใต้แรงกระทำ  เนื่องจากพีวีซีจะมีสมบัติการกัดกร่อนสูง เครื่องทดสอบนี้มีชุดอุปกรณ์เสริมที่สามารถทนทานต่อการกัดกร่อนเป็นพิเศษเพื่อป้องกันปฏิกิริยาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นระหว่างพอลิเมอร์และโลหะในระหว่างการทดสอบ เราใช้หัวดายน์ที่มีมุมเอนทรานซ์ 120 องศา และขนาด 2.095 x 23.25 มม. ปริมาณของวัสดุที่ป้อนเข้าเครื่องทดสอบคือ 2.15 กรัม

ผลการทดสอบตัวอย่างพีวีซีแสดงให้เห็นถึงการไหลอย่างปรกติและมีความเบี่ยงเบนของข้อมูลที่ได้จาก encoder น้อยกว่า 1% ในการตรวจวัดครั้งเดียว ค่า MFR ที่วัดได้มีค่าเท่ากับ 7.27 กรัม /10 นาที และค่า MVR เท่ากับ 5.99 ลบ.ซม./10 นาที และค่าความหนาแน่นขณะหลอมเท่ากับ 1.2 กรัม/ ลบ.ซม.

อ่านเพิ่มเติม ...