สมบัติของเส้นใยที่ประกอบเข้ากับเป็นเส้นด้ายจะมีความสำคัญต่อการใช้งานของเส้นด้ายและสมบัติทางความสวยงาม การปรับเปลี่ยนเส้นใยเหล่านี้อาจปรับปรุงสมบัติให้แก่เส้นด้ายได้ ในระหว่างการพัฒนาเส้นด้าย การทดสอบแรงดึงมักจะถูกดำเนินการเพื่อประเมินสมบัติทางกลของวัสดุหลายประเภทเพื่อศึกษาว่าสมบัติมีการเปลี่ยนแปลงเช่นไร  การทดสอบแรงดึงจะถูกดำเนินการในระหว่างกระบวนการผลิตเพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพว่าวัสดุยังมีสมบัติตามข้อกำหนดและลดเศษวัสดุที่ไม่จำเป็น

เมื่อทำงานกับสิ่งทอขนาดเล็ก มักจะพบกับความยุ่งยากที่เลือกใช้รูปแบบการทดสอบที่เหมาะสมที่สุด การเลือกใช้ grip นั้นมีความสำคัญเนื่องจากจะช่วยในทางสามารถติดตั้งและนำชิ้นงานออกได้อย่างสะดวก ในบางกรณีการสร้างแถบวัสดุที่บริเวณปลายด้วยเทปจะช่วยให้ติดตั้งชิ้นงานได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะชิ้นงานที่มีขนาดเล็กที่ยากต่อการมองเห็นด้วยตาเปล่า หากเลือกใช้ grip ได้อย่างเหมาะสม การเลื่อนหลุดหรือการเสียหายของชิ้นงานบริเวณจับยึดจะไม่เกิดขึ้น

เส้นใยเดี่ยวแต่ละเส้นจะมีความเปราะและสามารถเสียหายได้ที่แรงต่ำ การเลือกใช้โหลดเซลล์ที่เหมาะสมจะช่วยให้สามารถได้ผลการทดสอบที่มีความถูกต้องสูงสุด สำหรับการศึกษาในห้องปฏิบัติการของเรานั้น ตัวอย่างของเส้นใยเกิดความเสียหายที่ค่าแรงเฉลี่ย 0.3 นิวตัน เราจึงเลือกใช้โหลดเซลล์ขนาด 5 นิวตันเนื่องจากเครื่องทดสอบที่ใช้งานเป็นรุ่น 5500ซึ่งจะสามารถให้ความถูกต้องที่ +/- 0.5% ของค่าที่อ่านได้ไปจนดึง 1/250 ของค่ารับแรงสูงสุดของโหลดเซลล์ แต่สำหรับเส้นใยบางประเภท โหลดเซลล์ขนาดสูงขึ้นอาจมีความจำเป็น

จะมี grips หลายประเภทที่เหมาะสมต่อการทดสอบเส้นใยเดี่ยว หากเส้นใยมีความยาวเพียงพอ เราแนะนำให้ใช้ cord and yarn gripsซึ่งจะใช้ capstan สำหรับการลดโอกาสที่ชิ้นงานจะเกิดความเสียหายก่อนเวลาอันควร นอกจากนั้นยังช่วยคงแนวศูนย์ในการทดสอบของชิ้นงานอีกด้วย แต่สำหรับการศึกษาที่แสดงข้างต้น เส้นใยนั้นมีความยาวที่สั้นเกินไป ทำให้ต้องใช้ pneumatic side acting grips ขนาด 5 นิวตันแทน grip ที่เลือกใช้นั้นจะต้องมีน้ำหนักไม่มากกว่า ½ ของความสามารถในการรับแรงสูงสุดของโหลดเซลล์ เนื่องจากหากสูงกว่าจะส่งผลต่อช่วงแรงใช้งานของโหลดเซลล์ได้

เราแนะนำให้ศึกษามาตรฐาน ASTM D3822 เพื่อให้เข้าใจถึงข้อกำหนดทั้งหมดก่อนที่ดำเนินการทดสอบ มาตรฐานนี้ครอบคลุมเส้นใยต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง รวมทั้งเส้นใยยาวที่นำออกจากจากเส้นด้ายหรือกลุ่มของเส้นใย

อ่านเพิ่มเติม ...