มาตรฐาน ASTM D3846 ระบุถึงวิธีในการหาค่าความต้านทานแรงเฉือนแบบ in-plane ของพลาสติกเสริมแรง โดยชิ้นงานมักเป็นเทอร์โมเซ็ตติงที่ได้รับการเสริมแรงด้วยวัสดุหลายประเภทที่มีความหนาตั้งแต่ 2.54 มม. ไปจนถึง 6.60 มม.

วิธีการทดสอบจะคล้ายคลึงกับมาตรฐาน ASTM D695, Test Method for Compressive Properties of Rigid Plastics เว้นแต่ในมาตรฐาน ASTM D3846 นั้น การเสียหายของชิ้นงานทดสอบจะเกิดขึ้นจากแรงเฉือนระหว่างรอยบากที่อยู่บริเวณกึ่งกลางสองด้านที่ได้รับการทำขึ้นที่บริเวณกึ่งกลางความหนาของชิ้นงานและมีระยะห่างที่กำหนดคงที่จากหน้าสัมผัสที่ตรงข้ามกัน ฟิกซ์เจอร์สำหรับการทดสอบแรงอัดจะใช้งานสำหรับทั้งสองมาตรฐานและวางอยู่ระหว่างแผ่นกดเหล็กชุบแข็ง เนื่องจากแรงอัดที่เกิดขึ้นจะมีค่าสูง เราจึงมักแนะนำให้ใช้งานเครื่องทดสอบระบบไฟฟ้าเชิงกลแบบเสาคุ่ร่วมกับโปรแกรม Bluehill®สำหรับการทดสอบนี้

อ่านเพิ่มเติม ...