มาตรฐาน ASTM D413 ระบุถึงแรงยึดติดที่ต้องการสำหรับการแยกชั้นของยางออกจากวัสดุฐานที่ยืดหยุ่น เช่น ผืนผ้า เส้นใย และแผ่นโลหะ เครื่องทดสอบอเนกประสงค์ของเราสามารถใช้งานการทดสอบตามข้อกำหนดตามมาตรฐานนี้

ในการทดสอบแรงยึดติดนั้น ชั้นของวัสดุจะถูกลอกออกจากชิ้นงานโดยใช้แรงดึง ทำให้เกิดการฉีกขาดที่พื้นผิวยึดติด ค่าที่สนใจได้แก่ค่าความต้านทานการยึดติด ซึ่งเป็นค่าแรงเฉลี่ยหารด้วยความกว้างของชิ้นงานทดสอบ

มาตรฐานกำหนดชิ้นงานทดสอบ 3 ประเภท: Type A - 180º peel, Type B - 90º peel, และ Ring โดยสำหรับชิ้นงาน Type A และ B นั้น เราแนะนำให้ใช้ pneumatic side action gripsเพื่อความสะดวกในการใช้งาน ประสิทธิผลและความสามารถในการทดสอบซ้ำได้ง่าย นอกจากนี้ Screw side action grips ก็ยังสามารถใช้งานได้พร้อมกับพื้นผิวปากจับหลายประเภท โดยพื้นผิวแบบสันนูนมักจะใช้สำหรับโลหะหรือวัสดุแข็ง ส่วนพื้นผิวเคลือบด้วยยางจะใช้สำหรับการทดสอบวัสดุนิ่ม สำหรับการทดสอบชิ้นงาน Type B และ ring นั้น เรามีฟิกซ์เจอร์ที่สามารถจับยึดและเคลื่อนที่วัสดุฐานไปพร้อมกับการลอกของวัสดุโดย grip ชุดบน

ในการทดสอบการลอก อัตราเร็วในการจัดเก็บข้อมูลมีความสำคัญต่อผลการทดสอบที่ทำซ้ำได้และถูกต้อง อัตราการเก็บข้อมูลที่สูงพร้อมกับค่าแบนด์วิธที่เหมาะสมจะทำให้ได้ข้อมูลที่ดีที่สุด อัตราการเก็บข้อมูลที่สูงจะช่วยให้สามารถเก็บข้อมูลส่วนสำคัญและการเปลี่ยนแปลงการตอบสนองของวัสดุที่เกิดอย่างรวดเร็ว ถึงแม้บางเครื่องทดสอบจะอ้างว่ามีอัตราเร็วในการจัดเก็บข้อมูลที่เร็วแต่กลับมีบัฟเฟอร์ในการเก็บข้อมูลที่จำกัด ทำให้จำกัดระยะเวลาในการทดสอบ การเลือกใช้ค่าแบนด์วิธที่ไม่ถูกต้องสามารถเพิ่มสัญญาณรบกวนหรือตัดข้อมูลจริงออก ซึ่งล้วนแล้วแต่นำไปสู่ผลการทดสอบที่ไม่ถูกต้อง

อ่านเพิ่มเติม ...