การทดสอบนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของวิธีทดสอบแรงกระแทกของ Boeing BSS 7260 Type II, Class 2, ASTM D7136/D7136M-05 ซึ่งเป็นการตรวจวัดความต้านทานต่อการเสียหายของแผ่นพลาสติกคอมโพสิตเสริมแรงด้วยเส้นใยที่ถูกกระแทกด้วยการทดสอบแบบการปล่อยตกกระทบ ชิ้นงานทดสอบรูปทรงสี่เหลี่ยมแบน 5 ชิ้นของแต่ละวัสดุหรือรูปแบบจะถูกทดสอบ ค่าพลังงานศักย์ที่ใช้งานซึ่งกำหนดจากมวลและความสูงมีค่าเท่ากับ 4.94 ฟุต-ปอนด์ (6.7 จูลส์) คูณด้วยความหนาของชิ้นงาน ชิ้นงานจะถูกวางบนฟิกซ์เจอร์รองรับที่แกร่งและมีช่องเจาะขนาดที่เหมาะสมที่ฐาน และรับการกระแทกแบบนอกระนาบและเข้มข้นโดยใช้หัวทดสอบแบบครึ่งทรงกลมที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.625 นิ้ว (16 มม.) ความต้านทานต่อการเสียหายจะประเมินจากขนาดและประเภทของความเสียหายที่เกิดขึ้นที่ชิ้นงานภายหลังจากการกระแทกโดยการตรวจสอบภายหลัง นอกจากนี้อาจมีการทดสอบแรงอัดต่อตามมาตรฐาน ASTM D7137/D7137M-05 หากต้องการ การทราบถึงความต้านทานต่อการเสียหายของแผ่นคอมโพสิตนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเลือกใช้วัสดุ

เมื่อได้รับการสอบถามถึงการทดสอบตามมาตรฐานนี้ เราแนะนำให้ใช้เครื่องทดสอบรุ่น  9440 หรือ  9450 โดยหากค่าพลังงานที่ต้องการจะอยู่ในช่วง 1.0 – 97.9 ฟุต-ปอนด์ (1.356 – 132.8 จูลส์) เราแนะนำให้ใช้เครื่องทดสอบแรงกระแทกด้วยการปล่อยตกกระทบรุ่น 9440 แต่สำหรับค่าพลังงานกระแทกในช่วง 1.9 – 1182 ฟุต-ปอนด์ (2.6 – 1603 จูลส์) เราแนะนำเครื่องทดสอบรุ่น 9450G พร้อมกับระบบ Bluehill Impact สำหรับการจัดเก็บข้อมูลและควบคุมเครื่องสำหรับลูกค้าที่ต้องการค่าพลังงานกระแทกสูง

สำหรับการทดสอบแผ่นวัสดุที่มีความหนาต่ำกว่า 1 นิ้ว (2.43 มม.) เราจะมีครอสเฮดน้ำหนักเบาให้เลือกใช้งานเพื่อให้เหมาะสมกับพลังงานกระแทกต่ำ เพื่อป้องกันการกระแทกซ้ำบนแผ่นชิ้นงานคอมโพสิต เราจะใช้ pneumatic rebound brake สำหรับผลิตภัณฑ์คอมโพลิตขนาดใหญ่ เราจะมีโต๊ะรองรับชิ้นงานขนาดใหญ่ที่ติดตั้งเสริมได้ เพื่อป้องกันผู้ใช้งานจากการกระเด็นของเศษชิ้นส่วน เราจะมีระบบฝาครอบความปลอดภัยให้เลือกใช้งานได้

ถึงแม้ว่าข้อกำหนดในการทดสอบตามมาตรฐานนั้นระบุให้ใช้การตรวจสอบชิ้นงานด้วยสายตาและการตรวจสอบภายหลังการกระแทกเพื่อประเมินว่าชิ้นงานแตกหักหรือไม่ แต่การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการตรวจวัดพร้อมโปรแกรม Bluehill Impact ในการจัดเก็บข้อมูลผลการทดสอบ และหัวทดสอบที่ติดตั้งสเตรนเกจน์ จะทำให้จุดหรือโหมดของการแตกหักที่อาจจะไม่พบภายใต้สภาวะปรกติสามารถตรวจพบได้ ข้อมูลที่ไม่อาจตรวจพบหากไม่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการตรวจวัดนี้ได้แก่จุดแรกที่เกิดรอยแตกหรือจุดเริ่มต้นความเสียหาย


วิดีโอ: ASTM D7136

อ่านเพิ่มเติม ...