ในระหว่างการออกแบบและพัฒนาของรองเท้ากีฬารุ่นล่าสุด วิศวกรและนักวิจัยต้องการวิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพของการรองรับแรงกระแทกและการสะท้อนกลับของการใช้วัสดุและโครงสร้างสำหรับรองเท้าประเภทต่าง ๆ เนื่องจากนอกจากจะใช้งานทั่ว ไปทุก ๆ วันแล้ว การเล่นกีฬาหนัก ๆ เช่น บาสเกตบอล สเกตบอร์ด หรือการวิ่งจะสร้างความท้าทายอย่างมากต่อรองเท้ากีฬาเนื่องจากสามารถสร้างแรงกระแทกได้มากถึง 10 เท่าของน้ำหนักตัว ผู้ผลิตจึงตกอยู่ใต้แรงกดดันที่จะต้องพัฒนารองเท้ากีฬารุ่นใหม่ให้มีระบบรองรับแรงกระแทกด้วยลม, แคปซูลบรรจุเจล หรือโครงสร้างพื้นรองเท้าที่เพิ่มประสิทธิภาพทางเทคนิคมากขึ้น

นอกจากการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM F1614 "Standard Test Method for Shock Attenuating Properties of Materials Systems for Athletic Footwear” แล้ว เครื่องทดสอบรุ่น ElectroPuls ของเรายังมีความยืดหยุ่นที่จะนำไปใช้งานในการทดสอบตามมาตรฐานอื่น ๆ ได้ ตัวอย่างเช่น การประเมินถึงค่าพลังงานที่คืนกลับมาโดยรองเท้าในระหว่างเกิดการกระแทก, ปริมาณของการรองรับแรงกระแทกด้วยรูปทรงรองเท้าและพื้นรองเท้าประเภทต่าง ๆ และลักษณะของการต้านทานความล้าในระยะยาวของรองเท้า

ปัจจัยที่สำคัญต่อการควบคุมและประสิทธิภาพของเครื่องทดสอบได้แก่โปรแกรมทดสอบวัสดุ WaveMatrix Dynamic Test นอกจากนี้โมดูลเสริม Advanced Control Module จะช่วยให้สามารถมั่นใจได้ว่าระดับของ cross-mode peak นั้นได้รับการรักษาในระหว่างการกระแทกและรูปแบบที่ซับซ้อนอื่น เช่น รูปแบบการเดิน หรือข้อมูลที่ได้จากการบันทึกรูปแบบการเดิน โมดูลเสริม WaveMatrix Calculation Module จะช่วยให้สามารถคำนวณค่าสมบัติต่าง ๆ เช่น พลังงาน, ความแกร่งอิลาสติก และการวิเคราะห์สมบัติทางกลแบบไดนามิก (DMA) ได้ซึ่งจะช่วยในการตรวจสอบประสิทธิภาพของรองเท้า

ด้วยการใช้งานร่วมกันของโมดูลการทดสอบที่ก้าวหน้าทั้งสองนี้ โปรแกรมทดสอบวัสดุ WaveMatrix สามารถที่จะควบคุมการเกิดแรงกระแทกและรูปแบบการควบคุมที่ซับซ้อนหรือแบบปรกติได้ จากค่าพารามิเตอร์ที่ได้จากการคำนวณต่าง ๆ เช่น พลังงานสูงสุด, ความแกร่งอิลาสติก หรือแม้แต่การเร่ง

อ่านเพิ่มเติม ...