อุตสาหกรรมการแพทย์มักจะมีการใช้กาวเนื้อเยื่อสำหรับการใช้งานต่าง ๆ เช่น พลาสเตอร์ปิดแผล, วัสดุปิดแผลระดับสอง, อุปกรณ์ปิดแผล และกาวศัลยกรรม ความแข็งแรงของการยึดติดของผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะต้องมีการกำหนดอย่างชัดเจนก่อนที่จะสามารถใช้งานทางคลินิกได้ เนื่องจากหากกาวไม่มีความแข็งแรงเพียงพอ การใช้งานผลิตภัณฑ์อาจก่อให้เกิดการติดเชื้อหรือการรักษาแผลที่ไม่ดี แต่หากกาวมีความแข็งแรงมากเกินไป เนื้อเยื่อด้านล่างอาจเกิดความเสียหายในขณะที่นำอุปกรณ์ออก มาตรฐานนี้ระบุถึงวิธีการทดสอบสำหรับทั้งการพัฒนาและการทดสอบกาวเหล่านี้ รวมทั้งการควบคุมคุณภาพอีกด้วย

เมื่อทำการพัฒนาและวิเคราะห์ทดสอบสมบัติทางวัสดุของกาวเหล่านี้ร่วมกับการใช้เนื้อเยื่ออ่อนเป็นวัสดุแผ่นฐาน มีความสำคัญที่ต้องคำนึงถึงสภาวะในการทดสอบ เนื้อเยื่ออ่อนที่ใช้เป็นวัสดุแผ่นฐานจะต้องได้รับการทดสอบภายใต้สภาวะที่คล้ายคลึงกับสภาพในร่างกาย ตัวอย่างเช่นในอ่างควบคุมอุณหภูมิ แต่สามารถที่จะทดสอบในตู้ควบคุมอุณหภูมิที่ 37° C ได้เช่นกัน

สำหรับการทดสอบนี้ เราขอแนะนำให้ใช้งาน BioPuls™ Submersible Pneumatic Grips และอ่างควบคุมอุณหภูมิโดย grips นี้ซึ่งควบคุมการทำงานโดยแป้นเหยียบจะเป็นระบบที่สามารถที่จะจัดศูนย์ได้ด้วยตนเองและเป็นระบบแรงดันลม ซึ่งลักษณะเช่นนี้เองทำให้ได้ผลการทดสอบที่ถูกต้องและในขณะเดียวกันง่ายต่อการติดตั้งชิ้นงานที่บอบบาง นิ่ม และลื่นโดยใช้มือทั้งสองข้าง เราแนะนำให้ใช้โหลดเซลล์ขนาดเล็กเนื่องจากค่าความต้านทานของแรงยึดติดที่เกิดขึ้นมักจะมีค่าต่ำกว่า 10 หรือ 20 นิวตัน

โมดูลการทดสอบ Peel, Tear and Friction ของโปรแกรม Bluehill® 2 จะเหมาะสำหรับการทดสอบประเภทนี้ โดยสามารถทำการวัดค่าแรงที่จุดสูงสุดจุดแรก ค่าแรงเฉลี่ย และค่าแรงเฉลี่ยต่อความกว้าง ซึ่งเป็นการคำนวณที่ใช้งานทั่วไป

อ่านเพิ่มเติม ...