EN 14509 ความต้านทางแรงเฉือนสูงสุดและมอดูลัสแรงเฉือนของหลังคาและแผ่นแซนด์วิชพาเนลสำหรับการหุ้ม

มาตรฐาน EN 14509 ระบุข้อกำหนดสำหรับแผ่นฉนวนแบบแซนด์วิชพาเนลที่ปิดผิวหน้าด้วยโลหะทั้งสองด้าน ติดตั้งด้วยตัวเอง และผลิตจากโรงงาน ซึ่งมีจุดประสงค์ในการใช้งานเป็นชั้นของหลังคาหรือห่อหุ้มหลังคา, ผนังด้านนอก และห่อหุ้มผนังด้านนอก วัสดุที่ใช้เป็นแกนฉนวนได้แก่ยูรีเทนแข็ง, พอลิสไตรีนแบบขยายตัว, โฟมพอลิสไตรีนแบบรีด, โฟมฟีนอลิก, แก้วพรุน และใยแร่

มาตรฐานระบุข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับความต้านทานทางกลของแผ่นพาเนล ได้แก่ การประเมินและการวิเคราะห์ค่าความต้านทานแรงเฉือนสูงสุดและค่ามอดูลัสแรงเฉือนของแกนของแผ่นพาเนล ซึ่งทำโดยใช้การทดสอบการดัดงอแบบสี่จุด และทำการตรวจวัดค่าแรงเฉือนสูงสุดที่ชิ้นงานเกิดการเสียหาย รวมทั้งค่ามอดูลัสแรงเฉือนที่คำนวณจากเส้นกราฟระหว่างแรงและการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง

ฟิกซ์เจอร์ทดสอบนั้นมีความสำคัญและควรออกแบบให้ลดการกระตุกและแผ่นกดที่สัมผัสชิ้นงานทดสอบจะต้องมีความกว้างเพียงพอเพื่อป้องกันความเสียหายที่พื้นผิวของแกนฉนวน ค่าของแรงสูงสุดจะขึ้นอยู่กับความหนาของแกนฉนวนและวัสดุที่เลือกใช้ แต่ส่วนใหญ่แล้วจะมีค่าต่ำกว่า 50 กิโลนิวตัน สำหรับการทดสอบนี้ เราแนะนำให้ใช้เครื่องทดสอบอเนกประสงค์ รุ่น 5900 พร้อมกับ โปรแกรมทดสอบวัสดุ Bluehill® ที่สามารถคำนวณค่าความต้านทานแรงเฉือนสูงสุดและมอดูลัสแรงเฉือนได้อย่างอัตโนมัติ

Accessories