การทดสอบความล้าของวัสดุและโครงสร้างอุปกรณ์ถ่างขยายหลอดเลือด

ความท้าทาย

การทดสอบอุปกรณ์ถ่างขยายหลอดเลือดทั่วไป ตัวอย่างเช่นตามมาตรฐาน ASTM F2477 ระบุถึงการให้แรงดันที่จำลองค่าจากการไหลของเลือดไปยังอุปกรณ์ทั้งชุดเป็นจำนวนรอบตามที่กำหนด ถึงแม้ว่าอุปกรณ์จะไม่เกิดการแตกหัก การใช้เกณฑ์อย่างง่ายของผ่านและไม่ผ่านก็จะถูกใช้สำหรับการประเมินผลการทดสอบ อุตสาหกรรมจึงพยายามที่จะพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ทดสอบในห้องปฏิบัติการเพื่อประเมินอุปกรณ์สำหรับหลอดเลือดหัวใจและให้ข้อมูลเพิ่มมากขึ้นถึงเมื่อใดที่จะเกิดการแตกหักและด้วยสภาวะใดที่จะทำให้เกิดการแตกหัก

เพื่อให้ชิ้นงานทดสอบซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มตัวอย่างให้สามารถถูกทดสอบและลดระยะเวลาในการทดสอบลง ทำให้ต้องมีการทดสอบชิ้นงานทดสอบจำนวนมากโดยใช้เครื่องทดสอบเครื่องเดียว16 Station Carousel

Stent Systems Complete System Half in Bath

WaveMatrix2 Screen

ทางออกของเรา

ฟิกซ์เจอร์สำหรับทดสอบหลายชิ้นงานสำหรับ เครื่องทดสอบระบบไฟฟ้ารุ่น ElectroPuls® E3000 ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ผลิตวัสดุฝังในสำหรับหลอดเลือดหัวใจในการปริมาณสมบัติความต้านทานความล้าระยะยาวของวัสดุและโครงสร้างอุปกรณ์ถ่างขยายหลอดเลือดที่ผลิตจาก นิกเกิล - ไทเทเนียม (นิทินอล) และเหล็กสเตนเลส

แต่ละสถานีของชิ้นงานทดสอบจะประกอบไปด้วยโหลดเซลล์สำหรับการทดสอบความล้า, อุปกรณ์สำหรับจัดศูนย์ที่แม่นยำและอุปกรณ์จับยึดที่เฉพาะสำหรับแต่ละวัสดุและโครงสร้างที่ทำการทดสอบ อุปกรณ์ทั้งชุดของสถานีทดสอบนี้จะถูกจุ่มลงในอ่างควบคุมอุณหภูมิเพื่อทำการทดสอบในสภาวะเสมือนในร่างกาย การทดสอบถูกควบคุมโดยโปรแกรมทดสอบวัสดุแบบไดนามิก WaveMatrix2 ซึ่งมีฟังก์ชันการทำงานหลากหลายที่ถูกออกแบบมาให้ช่วยผู้ใช้งานในการทำการทดสอบ ตัวอย่างเช่น ระบบควบคุมอุณหภูมิของของเหลวในอ่าง, หน้าจอที่แสดงผลของค่าแรงที่โหลดเซลล์ และเส้นแนวโน้มของแรงเพื่อใช้ในการประเมินการแตกหักของชิ้นงานทดสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ElectroPuls® 16-Station Testing System

The Electropuls 16-Station testing system performs high cycle fatigue testing on multiple samples simultaneously, with a fatigue-rated load cell included on each station. The fixture uses a carousel designed with high stiffness and low mass to enable high frequency testing and reduce test time.

ElectroPuls® Brochure

ElectroPuls instruments are state-of-the-art electrodynamic test systems for dynamic and static tests on materials and components. Powered entirely from a single-phase mains supply, they feature the latest in testing technology and a host of other user-oriented features.

WaveMatrix2 Brochure

WaveMatrix2 is intelligent software designed for fatigue and dynamic testing of materials and components. It delivers flexibility - run everything from a simple static ramp, to cyclic waveforms through to complex multi-step, multi-axial tests The highly visual environment with integrated tabular screens, clear menu structures, time-based matrix test preview and configurable live test workspace is designed to be intuitive and instill confidence. Packed with intelligent features, such as data reduction and built-in project organization, designed to simplify your testing.