การใช้กาวสำหรับการยึดติดโครงสร้างนั้นมีปริมาณเพิ่มขึ้นเนื่องจากผู้ผลิตจำนวนมากพบว่ามีข้อได้เปรียบเมื่อเทียบกับการเชื่อมติดแบบดั้งเดิม การใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นของกาวเหล่านี้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย จึงทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องมีการประเมินความเป็นไปได้ที่ประสิทธิภาพจะลดลงเมื่อรอยเชื่อมติดด้วยกาวนั้นได้รับแรงกระแทก การทดสอบการลอกของกาวแบบ wedge peel ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อประเมินลักษณะการแตกหักเสียหายของรอยเชื่อมติดด้วยกาวเมื่อตกอยู่ภายใต้แรงกระแทก ส่วนการทดสอบ impact wedge peel นั้นเป็นวิธีทดสอบตามมาตรฐานนานาชาติ International Standard Organization (ISO) โดยใช้ในการตรวจวัดความต้านทานของกาวยึดติดโครงสร้างต่อการแตกหักแบบ cleavage ที่ความเร็วในการทดสอบที่ 2 และ 3 เมตรต่อวินาที และที่อุณหภูมิตามที่ผู้ใช้งานกำหนด การทดสอบแรงกระแทกตามมาตรฐานทดสอบนี้สามารถให้ข้อมูลแก่ผู้ผลิตในรูปแบบของข้อมูลประสิทธิภาพสำหรับงานวิจัยและพัฒนากาวชนิดใหม่ เมื่อผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมถูกวิจัยขึ้นมาแล้ว ผู้ผลิตและผู้ใช้งานสามารถที่จะทำระบบควบคุมคุณภาพโดยการใช้ข้อมูลทดสอบความทนทานต่อแรงกระแทกนี้เป็นพื้นฐานเพื่อใช้สำหรับการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต

สำหรับการทดสอบนี้ เราใช้เครื่องทดสอบ Instron 9450 พร้อมออปชันเสริมสำหรับพลังงานกระแทกสูงและหัวกระแทกขนาด 15.6 กิโลนิวตันและปลายหัวกระแทกรูปทรงครึ่งวงกลมขนาด ½ นิ้ว และระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล DAS (Data Acquisition System) และโปรแกรมทดสอบวัสดุ Bluehill Impact ในการดำเนินการทดสอบ เรายังใช้ฟิกซ์เจอร์ที่ออกแบบสำหรับการทดสอบกาวแบบ wedge peel ตามมาตรฐาน ISO 11343 ความเร็วในการกระแทกถูกตั้งค่าที่  2 และ 3 เมตรต่อวินาทีตามลำดับ ระยะเวลาที่ใช้สำหรับการจัดเก็บข้อมูลถูกตั้งไว้ที่ 45 มิลลิวินาที

มาตรฐาน ISO 11343 ระบุว่าชิ้นงานทดสอบจะต้องผลิตจากเหล็กหรืออะลูมิเนียมที่มีขนาดความยาว 90 มม. และกว้าง 20 มม. และความหนาระหว่าง 0.6-1.7 มม. ชิ้นงานทดสอบจะถูกเชื่อมติดด้วยกาวที่ปลายด้านหนึ่งที่ความยาว 30 มม.และมีขาชิ้นงานที่ไม่ได้เชื่อมติดด้วยกาว โดยมีรูปร่างคล้ายกับส้อมเสียง ปลายขาด้านที่เป็นอิสระของชิ้นงานทดสอบจะถูกจับยึดเข้ากับฟิกซ์เจอร์พร้อมกับการใช้แผ่นเสริมความหนา จากนั้นจะเคลื่อนลิ่มหรือ wedge ผ่านเข้าไปยังส่วนที่เชื่อมติดด้วยกาว

รูปแบบของการทดสอบนี้เหมาะสำหรับการประมาณประสิทธิภาพของรอยเชื่อมต่อด้วยกาวแข็งแรงสูงภายใต้สภาวะของแรงกระแทก ทั้งผู้จัดจำหน่ายกาวและลูกค้าอาจใช้ผลการทดสอบนี้ในการตรวจสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้การใช้งานตู้ควบคุมสภาพแวดล้อมจะช่วยให้ทั้งสองฝ่ายสามารถเข้าใจถึงประสิทธิภาพของกาวเมื่อถูกใช้งานภายใต้อุณหภูมิต่ำหรือสูงกว่าปรกติ

วิดีโอ: ISO 11343
อ่านเพิ่มเติม ...