วิธีทดสอบตามมาตรฐาน ISO 11897 ถูกใช้งานในการวิเคราะห์ความต้านทานการฉีกขาด ของปลายพับของถุงที่ผลิตจากฟิล์มเทอร์โมพลาสติกแบบนิ่ม โดยจะมีความเหมาะสมสำหรับการใช้งานกับวัสดุหลากหลายประเภท ตัวอย่างเช่น ฟิล์ม และแผ่นบาง ของวัสดุนิ่มและแข็ง

โดยหลักการแล้ว ชิ้นงานทดสอบจะถูกจับยึดอย่างระมัดระวังและจัดเข้าศูนย์กึ่งกลางของปากจับ จากนั้นชิ้นงานทดสอบจะถูกดึงออกจากกันจนกว่าจะเกิดการแตกหักที่อัตราของการเคลื่อนที่ที่คงที่ ค่าของแรงจะถูกตรวจวัดในขณะที่มีการขยายตัวของการฉีกขาดตลอดความยาวของส่วนที่ไม่ได้ตัดกรีดเป็นช่องไว้ของชิ้นงานทดสอบ จากนั้นค่านี้จะถูกนำไปใช้ในการคำนวณค่าความต้านทานต่อการขยายตัวของการฉีกขาดของวัสดุ

เราใช้อุปกรณ์จับยืดทั้งแบบ screw action และ pneumatic action ที่มีพื้นผิวปากจับเคลือบด้วยยางสำหรับการจับยึดวัสดุเข้ากับเครื่องทดสอบแรงดึง เครื่องทดสอบที่ใช้นี้อาจเป็นเครื่องทดสอบแบบเสาเดี่ยว หรือเสาคู่แบบตั้งโต๊ะ ด้วยการใช้โปรแกรมทดสอบวัสดุ เช่น Bluehill® 2 จะช่วยให้ท่านสามารถป้อนข้อมูลของชิ้นงานทดสอบ ตั้งค่าการควบคุมการทดสอบที่ต้องการ ทำการคำนวณผลการทดสอบและค่าทางสถิติโดยอัตโนมัติ และสร้างรายงานผลการทดสอบที่เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานการทดสอบ

เราแนะนำให้ท่านศึกษามาตรฐาน ISO 11897 เพื่อให้เข้าใจอย่างสมบูรณ์ถึงข้อกำหนดของฟิกซ์เจอร์และผลการทดสอบ

อ่านเพิ่มเติม ...