การทดสอบแรงดัดงอนั้นถือได้ว่าเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการวิเคราะห์สมบัติของวัสดุต่าง ๆ เนื่องจากผลการทดสอบที่ได้มักจะให้ข้อมูลที่แสดงถึงว่าวัสดุจะแสดงลักษณะเช่นใดภายใต้สภาวะการใช้งานจริง โดยเฉพาะวัสดุประเภทคอมโพสิตซึ่งมักจะถูกใช้งานในอวกาศยาน, ยานยนต์ และ ผลิตภัณฑ์ทางด้านพลังงาน ซึ่งถือได้ว่ามีความสำคัญมากที่จะต้องเข้าใจว่าวัสดุจะเกิดการดัดงอได้มากเท่าไรและยังคงมีความแข็งแรงตามที่ต้องการ

มาตรฐาน ISO 14125 ระบุถึงขั้นตอนการวิเคราะห์หาสมบัติทางด้านการดัดงอของคอมโพสิตประเภทพลาสติกเสริมแรงด้วยเส้นใยโดยการทดสอบแรงดัดงอทั้งแบบสามจุดหรือสี่จุด โดยฟิกซ์เจอร์ทดสอบแรงดัดงอแบบสามจุดของบริษัท Instron นั้นจะมีอุปกรณ์เสริมที่สามารถเปลี่ยนเป็นหัวกดสำหรับการทดสอบแบบสี่จุดได้ ทำให้สะดวกต่อการเปลี่ยนระหว่างการทดสอบทั้งสองแบบดังกล่าว เราแนะนำให้ใช้เครื่องทดสอบอเนกประสงค์รุ่น 3300 หรือ 5900 สำหรับการทดสอบนี้เนื่องจากง่ายต่อการตั้งค่าเพื่อใช้งานสำหรับการทดสอบประเภทอื่น ๆ ของคอมโพสิต เช่น การทดสอบแรงดึง แรงเฉือน และแรงอัด

อ่านเพิ่มเติม ...