มาตรฐาน ISO 14126 ระบุถึงวิธีในการวิเคราะห์หาสมบัติทางด้านแรงอัดแบบในระนาบของคอมโพสิตประเภทพลาสติกเสริมแรงด้วยเส้นใย โดยแบ่งออกได้เป็น 2 วิธีหลัก ได้แก่

  • วิธีที่ 1: โดยการให้แรงเฉือนแก่ชิ้นงานทดสอบ
  • วิธีที่ 2: โดยการให้แรงแก่บริเวณปลายหรือการให้แรงผสมแก่ชิ้นงานทดสอบ

วิธีทดสอบทั้งสองประเภทนี้จะต้องการใช้งานฟิกซ์เจอร์ทดสอบสองประเภทที่แตกต่างกัน วิธีทดสอบที่ได้รับความนิยมได้แก่วิธีทดสอบที่ 1 โดยเป็นการใช้ฟิกซ์เจอร์ประเภท Celanese (แสดงทางด้านขวามือ) นอกจากนี้ ในทั้งสองวิธีทดสอบนั้น บริเวณของระยะวัดในชิ้นงานทดสอบจะได้มีการรองรับแต่อย่างใด

สำหรับการทดสอบวิธีที่ 1 ชิ้นงานทดสอบจะถูกรองรับในฟิกซ์เจอร์ทดสอบและทำการให้แรงอัดในแนวแกนหลักโดยใช้อัตราการเคลื่อนที่คงที่โดยใช้แผ่นกดที่ผลิตจากเหล็กชุบแข็งจนกระทั่งชิ้นงานเกิดการแตกหัก แต่เนื่องจากแรงที่เกิดขึ้นในการทดสอบนี้มักจะมีค่าสูง เราจึงมักแนะนำให้ใช้ เครื่องทดสอบระบบไฟฟ้าเชิงกลแบบเสาคู่ ในการทดสอบ

นอกจากนี้ การตรวจวัดความเครียดที่ถูกต้องนั้นมีความจำเป็นต่อการคำนวณค่ามอดูลัสของแรงอัดและค่าความเครียดแรงอัดที่จุดแตกหักที่ได้จากการทดสอบ ดังนั้นจึงต้องมีการใช้งาน extensometer หรือ เกจน์วัดความเครียดแบบติดบนพื้นผิวชิ้นงานเพื่อให้สามารถตรวจวัดค่าความเคียดที่เกิดขึ้นในระหว่างการทดสอบได้

อ่านเพิ่มเติม ...