มาตรฐาน ISO 14130 ระบุถึงวิธีทดสอบเพื่อประเมินค่าความต้นทานแรงเฉือนปรากฏสูงสุดระหว่างชั้น (ILSS) ของพลาสติกเสริมแรงด้วยเส้นใยด้วยวิธีแบบคานสั้น วิธีทดสอบนี้เหมาะสำหรับคอมโพสิตที่มีวัสดุพื้นเป็นเทอร์โมเซ็ตหรือเทอร์โมพลาสติก ข้อมูลที่ได้นั้นจะไม่เหมาะสมต่อการใช้งานเป็นพารามิเตอร์ในการออกแบบ แต่สามารถใช้งานสำหรับการคัดเลือกวัสดุหรือการควบคุมคุณภาพ ดังนั้นในการทดสอบตัวอย่างหลายประเภทก็ส่งผลให้มีความแปรผันในโหมดการเสียหาย ซึ่งจะขึ้นอยู่กับขั้นตอนการเรียงตัวของเส้นใยที่ใช้ในระหว่างกระบวนการผลิต

ฟิกซ์เจอร์ทดสอบของเรารุ่น CP110860 จะประกอบด้วยแกนหน้าตัดสี่เหลี่ยมที่มีสองจุดรองรับที่ตัวอย่างทดสอบจะถูกวางและได้รับแรงกระทำบริเวณกึ่งกลางระหว่างจุดรองรับทั้งสอง ฟิกซ์เจอร์ทดสอบนี้จะมีชุดนำที่แอนวิลชุดบนเพื่อมั่นใจว่าการให้แรงกระทำมีความขนานกับชิ้นงานทดสอบ ขั้นตอนตามวิธีการทดสอบนี้จะใช้ระยะห่างระหว่างจุดรองรับที่สั้นกว่าและเลือกใช้อัตราส่วนของความหนาของชิ้นงานทดสอบเพื่อเพิ่มระดับของความเค้นเฉือน เมื่อเทียบกับการทดสอบหาความต้านทานแรงดัดงอสูงสุดเพื่อให้เกิดลักษณะความเสียหายแบบการเฉือนระหว่างชั้น

เราแนะนำให้ใช้เครื่องทดสอบอเนกประสงค์รุ่น 3400 หรือ 6800 พร้อมกับโมดูลการทดสอบนี้ในโปรแกรมทดสอบวัสดุ Bluehill® Universal นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานในการทดสอบคอมโพสิตประเภทอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น แรงดึง, แรงดัดงอและแรงอัด

เราแนะนำให้ศึกษามาตรฐานการทดสอบ ISO 14130 เพื่อให้เข้าใจถึงฟิกซ์เจอร์ทดสอบ และผลการทดสอบที่ต้องการที่เกี่ยวข้องกับวัสดุที่ท่านทดสอบ

อ่านเพิ่มเติม ...