วิธีทดสอบนี้ใช้ในการวัดความสามารถของพอลิเมอร์ในการรักษาสมบัติทางกล (ในกรณีนี้คือพื้นผิว) ที่อุณหภูมิสูง การทดสอบประเภทนี้มีความสำคัญมากขึ้นเมื่อพลาสติกถูกนำมาใช้ทดแทนวัสดุประเภทอื่นในการใช้งานประเภทต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง การทดสอบนี้ทำโดยการเพิ่มอุณหภูมิของชิ้นงานทดสอบอย่างช้า ๆ ในขณะที่ให้แรงกดแบบจุด จนเมื่อแรงที่ให้แบบจุดนั้นทะลุผ่านชิ้นงานทดสอบที่ระยะ 1 มม. จะถือว่าสิ้นสุดการทดสอบและทำการบันทึกค่าอุณหภูมิที่จุดดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ผลการทดสอบนี้จะไม่สามารถใช้งานสำหรับการคำนวณการออกแบบ แต่ยังคงถือว่าเป็นการทดสอบที่มีประโยชน์มากสำหรับการควบคุมคุณภาพและการพัฒนา เนื่องจากผลการทดสอบที่ได้เป็นการวัดค่าอุณหภูมิที่เทอร์โมพลาสติกเริ่มที่จะเกิดการอ่อนตัวอย่างรวดเร็ว หนึ่งในประโยชน์ของการทดสอบนี้ได้แก่หากชิ้นงานทดสอบมีขนาดใหญ่พอที่จะใช้ทดสสอบ ก็สามารถที่จะมีขนาดและรูปทรงใดก็ได้ นั่นหมายถึงการทดสอบตามมาตรฐานนี้สามารถที่จะใช้ปริมาณวัสดุที่น้อยกว่าการทดสอบตามมาตรฐานอื่น

มาตรฐานที่มีความใกล้เคียงกับ ISO 306 ได้แก่ ASTM D1525 และวิธีทดสอบหาค่าอุณหภูมิการดัดงอเนื่องจากความร้อน (Heat Deflections Temperature, HDT) ตามมาตรฐาน ISO 75 และ ASTM D648 โดยมาตรฐาน ASTM D1525 นั้นจะมีความคล้ายคลึงกับมาตรฐานนี้ แต่จะคำนึงถึงการคืบตัวเริ่มต้นของตัวอย่างด้วย นอกจากนี้แล้ว การทดสอบแบบ HDT นั้นจะมีลักษณะการทำงานคล้ายคลึงกับการทดสอบแบบไวแคตแต่จะใช้หัวทดสอบที่ต่างออกไปและใช้ขนาดชิ้นงานทดสอบที่ต่างกัน

หากห้องปฎิบัติการของท่านต้องการทดสอบสมบัติทางกลเชิงความร้อน เราขอเสนอเครื่องทดสอบแบบ HDT และ ไวแคต ซึ่งจะมีให้เลือกใช้ทั้งแบบ 3 หรือ 6 สถานีทดสอบ พร้อด้วยการใช้ตัวกลางนำความร้อนทั้งแบบใช้และไม่ใช้น้ำมัน รวมทั้งทางเลือกสำหรับระบบอัตโนมัติ เครื่องทดสอบของเรานั้นง่ายต่อการใช้งานและสามารถที่จะประยุกต์ใช้งานได้ขึ้นกับความต้องการในการทดสอบของท่าน นอกจากนั้นแล้ว เรายังมีเครื่องเตรียมชิ้นงานทดสอบสำหรับการทดสอบให้เลือกใช้งานอีกด้วย

ก่อนที่จะเริ่มการทดสอบตามมาตรฐาน ISO 306 กรุณาศึกษามาตรฐานเพื่อให้เข้าใจถึงข้อกำหนดของวิธีทดสอบและเครื่องมือทดสอบ

อ่านเพิ่มเติม ...