เซรามิกส์ถูกใช้งานหลากหลายในงานทันตกรรมยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็น วัสดุอุดฟัน, ครอบฟัน, เคลือบฟันเทียม, รากฟันเทียม หรือ อุปกรณ์จัดฟัน

มาตรฐาน ISO 6872 "Dentistry - Ceramic Materials" ระบุถึงข้อกำหนดของเซรามิกส์สำหรับการใช้งานทางทันตกรรมและวิธีทดสอบความต้านทานแรงดัดงอสูงสุดอีกด้วย โดยอาจทดสอบในรูปแบบการดัดงอแบบสามจุดหรือสี่จุด

ในการทดสอบนั้นสามารถใช้เครื่องทดสอบอเนกประสงค์ระบบไฟฟ้าเชิงกลหรือเครื่องทดสอบระบบไฟฟ้า ElectroPuls™ ร่วมกับโปรแกรมทดสอบวัสดุ Bluehill® ในการตั้งค่า, ทดสอบ และวิเคราะห์ผล

เพื่อให้สามารถใช้งานชิ้นงานทดสอบขนาดเล็ก เราใช้ฟิกซ์เจอร์การทดสอบแรงดัดงอขนาดเล็กที่สามารถรองรับการใช้แอนวิลหลากหลายขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง การทดสอบสามารถทำได้ทั้งในอากาศหรือภายในอ่างของเหลวเพื่อจำลองสภาพภายในร่างกายสิ่งมีชีวิต

ฟิกซ์เจอร์ทดสอบของเรามีลักษณะตรงตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 6872 โดยถูกผลิตขึ้นมาให้มีระยะห่างระหว่างจุดรองรับและการจัดกึ่งกลางที่มีความเที่ยงตรงสูง นอกจากนี้ยังแก้ปัญหาของการจัดศูนย์และความขนานที่มีความสำคัญต่อการทดสอบประเภทนี้ได้ นอกจากนี้ยังมีแอนวิลให้เลือกใช้งานหลายขนาดที่สามารถติดตั้งเข้ากับ V-slot เพื่อให้ได้ความขนานของแอนวิลที่ดี

เราแนะนำให้ศึกษามาตรฐานเพื่อให้เข้าใจถึงข้อกำหนดอย่างสมบูรณ์

ท่านสนใจการทดสอบสมบัติทางกลอื่นสำหรับวัสดุทางทันตกรรมหรือรากฟันเทียม? เรามีอุปกรณ์สำหรับการทดสอบประเภทต่าง ๆ สำหรับงานทางทันตกรรมให้เลือกใช้งาน

 

อ่านเพิ่มเติม ...