อื่น ๆ

มาตรฐาน EN, DIN, JIS และมาตรฐานอื่น ที่ถูกอ้างอิงในส่วนนี้ไม่ได้หมายถึงเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์และครอบคลุมทุกรายการ แต่เป็นเพียงรายการมาตรฐานทดสอบที่โดดเด่นและที่มีการใช้งานมากในอุตสาหกรรมทดสอบวัสดุ สำหรับการแก้ปัญหาที่ไม่ได้แสดงในส่วนนี้ โปรดติดต่อสำนักงานของบริษัทอินสตรอนในพื้นที่ของท่าน

ไม่พบผลลัพธ์