การทดสอบและเปรียบเทียบสมบัติของคอมโพสิตนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากวัสดุประเภทนี้ได้รับความนิยมในการใช้งานเป็นวัสดุวิศวกรรมเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากคอมโพสิตมีลักษณะและความทนทานต่อความเสียหายที่ต่างออกไปจากวัสดุวิศวกรรมแบบดั้งเดิม ทำให้วิธีการประเมินสมรรถนะของคอมโพสิตจึงมีความจำเป็น บางบริษัททางด้านอากาศยานได้พัฒนามาตรฐานการทดสอบภายในขึ้นมาสำหรับผู้ผลิตวัตถุดิบในการทดสอบและอ้างอิง บริษัทอินสตอนได้นำเสนอฟิกซ์เจอร์ทดสอบแรงอัดภายหลังแรงกระแทกที่เป็นไปตามมาตรฐาน BSS 7260 และ AITM-0010

ชิ้นงานทดสอบเป็นคอมโพสิตรูปทรงสี่เหลี่ยมที่ได้รับแรงกระแทกแล้ว โปรดดู testing solution ในหัวข้อเครื่องทดสอบ Ceast รุ่น 9350 หรือค้นหาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบของคอมโพสิตใน Testing solutions สำหรับรายละเอียดของการทดสอบแรงกระแทก ชิ้นงานที่ผ่านแรงกระแทกดังกล่าวจะถูกวางในฟิกซ์เจอร์ทดสอบแรงอัดภายหลังแรงกระแทกและถูกให้แรงอัด ค่าของแรงที่ทำให้ชิ้นงานเกิดความเสียหายสามารถใช้เปรียบเทียบกับค่าความต้านทานแรงอัดสูงสุดของชิ้นงานที่ไม่ได้รับแรงกระแทกมาก่อนเพื่อประเมินค่าความแข็งแรงคงเหลือได้

บริษัทอินสตรอนสามารถที่จะนำเสนออุปกรณ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการในการทดสอบคอมโพสิต ตัวอย่างเช่น เครื่องทดสอบแรงกระแทก Ceast, เครื่องทดสอบระบบไฟฟ้าเชิงกลรุ่น Instron 3300 และ 5900 และฟิกซ์เจอร์หลากหลายประเภทที่ตรงตามข้อกำหนดของมาตรฐานทางด้านคอมโพสิต เช่น ASTM, ISO, Airbus, Boeing และมาตรฐานระดับชาติอื่น ๆ

กรุณาติดต่อสำนักงานในพื้นที่สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอมโพสิตและฟิกซ์เจอร์ทดสอบแรงอัดภายหลังแรงกระแทก

อ่านเพิ่มเติม ...