ผู้ผลิตของแผ่นพาเนลของยานยนต์มีความต้องการเครื่องทดสอบสำหรับอุณหภูมิสูงในการประเมินระดับของคุณภาพและประสิทธิภาพของแผ่นโลหะหลายประเภทที่อุณหภูมิสูง ลูกค้าของเราเลือกใช้เครื่องทดสอบตั้งโต๊ะแบบเสาคู่พร้อมกับตู้ควบคุมสภาพแวดล้อมรุ่น 3119 เพื่อให้การทำงานที่เหมาะสมในการให้ควบคุมการให้แรงกระทำและอุณหภูมิในการทดสอบ ชุดของฟิกซ์เจอร์ทดสอบนั้นมีความต้องการสำหรับการจัดยึดตัวอย่างทดสอบ โดยจะต้องผ่านข้อกำหนดหลายอย่าง ได้แก่

  • สามารถจับยึดตัวอย่างได้จากภายนอกของตู้ควบคุมสภาพแวดล้อม
  • มีความยืดหยุ่นในการใช้งานสำหรับการทดสอบหลายประเภทของแต่ละตัวอย่างทดสอบ
  • มีวิธีที่สะดวกในการเปลี่ยนหัวกด

กลุ่มทำงานแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรม (engineered solution) ของเราทำงานร่วมกับลูกค้าในการออกแบบฟิกซ์เจอร์ทดสอบ ซึ่งการทดสอบด้วยหัวกดหลายหัวนั้นเป็นที่ต้องการสำหรับตัวอย่างทดสอบที่ให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 450 องศาเซลเซียส (850 องศาฟาเรนไฮต์) และลูกค้าของเรากังวลเนื่องจากชิ้นงานทดสอบและฟิกซ์เจอร์นั้นจะต้องถูกใช้งานที่อุณหภูมิสูง เพื่อเป็นการลดโอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บ เราออกแบบให้การกระบวนการของการขันแน่นของอุปกรณ์จับยึดนั้นอยู่ด้านนอกของโซนให้ความร้อนสำหรับการปรับตำแหน่งของ pushrod ในการจับยึดชิ้นงานทดสอบก่อนเริ่มการทดสอบแต่ละครั้ง ซึ่งการทำงานเช่นนี้จะช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับโซนให้ความร้อนเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนชิ้นงานทดสอบหรือหัวกดเท่านั้น

สำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิ 450 องศาเซลเซียส เหล็กสเตนเลสเกรด 303 และ 304 มักถูกเลือกใช้ ลูกค้าจะใส่ชิ้นงานทดสอบขนาด 1x3 นิ้วเข้าไปยังสล๊อตที่ด้านบนของแกนดันชุดล่าง จากนั้นจึงใส่หัวกดเข้ายัง pushrodชุดบน เราแนะนำว่าหากตู้ควบคุมสภาพแวดล้อมและอุปกรณ์ส่งผ่านแรงอยู่ที่อุณหภูมิสูงแรง ผู้ใช้งานควรจะปิดประตูและขันแน่นหัวกดและตัวอย่างทดสอบโดยใช้แหวนล็อกที่อยู่ด้านนอก

นอกจากนี้ยังมีระบบหล่อเย็นด้วยน้ำเพื่อป้องกันการเกิดความผิดพลาดของโหลดเซลล์เนื่องจากการกระจายตัวของความร้อนมาจากตู้ควบคุมสภาพแวดล้อม และมีชั้นจัดเก็บที่ด้านล่างของตู้เพื่อที่สามารถใส่หัวกดขนาดต่าง ๆ เข้าไปให้ความร้อนก่อนล่วงหน้าได้

อ่านเพิ่มเติม ...