การทดสอบแรงอัดภายหลังการกระแทกจะใช้งานเพื่อวัดความแข็งแรงที่หลงเหลืออยู่ของแผ่นคอมโพสิตลามิเนตภายหลังจากเกิดความเสียหายจากแรงกระแทก เช่น โดยการหล่นกระทบของเครื่องมือ หรือโดยการปลิวของเศษวัสดุ ซึ่งถึงแม้การกระแทกนี้จะไม่ทำให้เกิดความเสียหายที่มองเห็นได้ ความต้านทานแรงอัดของคอมโพสิตอาจมีค่าลดลงได้ 

วิธีการทดสอบแรงอัดภายหลังการกระแทกและ fixture สำหรับใช้ในการทดสอบที่เกี่ยวข้องจะถูกระบุใน Boeing® Specification BSS 7260 โดยการทดสอบนี้จะมุ่งเน้นสำหรับการทดสอบแผ่นคอมโพสิตลามิเนตของเส้นใยคาร์บอนและอะรามีดเสริมแรงพลาสติก (CFRP) วิธีนี้ใช้งานอย่างกว้างขวางในการประเมินเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผ่นคอมโพสิตลามิเนตที่มีองค์ประกอบของเส้นใยและเมตริกซ์ที่ต่างกัน

ก่อนทำการทดสอบแรงอัดของคอมโพสิต เราจะจำลองความเสียหายจากแรงกระแทกโดยการให้ค่าพลังงานกระแทกที่กำหนดค่าหนึ่งโดยเครื่องทดสอบแรงกระแทกแบบมีระบบตรวจวัดอิเล็กทรอนิกส์ หรืออาจใช้เครื่องทดสอบแรงกระแทกแบบปล่อยตกกระทบด้วยแรงโน้มถ่วงธรรมดาก็ได้

หลังจากนั้น เราใช้เครื่องทดสอบอเนกประสงค์ระบบไฟฟ้าเชิงกลแบบตั้งพื้น ที่มีการติดตั้งฟิกซ์เจอร์ทดสอบแบบ Boeing CAI และใช้โปรแกรม BlueHill® 2ในการควบคุมการให้แรงอัด โดยส่วนของฟิกซ์เจอร์นั้นจะมีแผ่นด้านข้างที่ปรับระยะได้เพื่อรองรับความแตกต่างของความหนาและขนาดของชิ้นงาน นอกจากนี้ยังได้รับการออกแบบเพื่อป้องกันการโก่งเดาะของชิ้นงานในขณะที่ได้รับการให้แรงบริเวณปลายชิ้นงานเพื่อให้เกิดการแตกหัก

อ่านเพิ่มเติม ...