การประเมินสมบัติของแผ่นไม้ชิ้นไม้อัดหรือแผ่นเส้นใยไม้อัดขณะอยู่ภายใต้ความเค้นถือเป็นส่วนสำคัญสำหรับกระบวนการวิเคราะห์สมบัติวัสดุเนื่องจากผลการทดสอบที่ได้จะให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องว่าวัสดุจะแสดงออกเช่นไรภายใต้สภาพแวดล้อมในการใช้งาน วัสดุประเภทนี้สามารถถูกใช้งานเป็นฉนวนหรือผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ การทดสอบตามมาตรฐาน BS EN 319 ระบุถึงการทดสอบความต้านทานต่อแรงดึงในแนวตั้งฉากกับพื้นผิวของชิ้นงานทดสอบโดยการให้แรงดึงอย่างสม่ำเสมอจนกว่าจะเกิดการเสียหาย เป้าหมายของการทดสอบนี้จึงเป็นการหาค่าความต้านทานแรงดึงสูงสุดในแนวตั้งฉากกับระนาบของแผ่นวัสดุและมีหน่วยวัดเป็น นิวตันต่อตร.มม.

ชิ้นงานทดสอบจะมีลักษณะรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 50 ± 1 มม. เราแนะนำให้ตัดชิ้นงานทดสอบด้วยความแม่นยำอย่างระมัดระวังเนื่องจากมุมของชิ้นงานจะต้องมีค่าเท่ากับ 90 องศาและขอบจะต้องตรงและไม่มีรอย ชิ้นงานแต่ละชิ้นจะถูกยึดติดเข้ากับก้อนทดสอบทดสอบโดยใช้กาวที่เหมาะสม

เราแนะนำให้ทำการทดสอบด้วยเครื่องทดสอบอเนกประสงค์รุ่น 3300 หรือ 5900 พร้อมกับฟิกซ์เจอร์สำหรับการทดสอบแผ่นชิ้นไม้สับ, แผ่นเส้นใยไม้อัด และกระดาษแข็ง (รุ่น 2820-061)

มาตรฐานระบุว่าอุปกรณ์จับยึดจะต้องสามารถจัดตัวเข้าศูนย์ได้ด้วยตัวเองทั้งบริเวณสองด้านของชิ้นงานทดสอบ อุปกรณ์จับยึดชุดบนมักจะใช้ข้อต่ออเนกประสงค์อยู่แล้ว ดังนั้นอุปกรณ์เชื่อมต่อแบบคัปปลิงแรงดึงจึงถูกใส่เข้าไปยังอุปกรณ์จับยึดชุดล่างเพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดของมาตรฐาน BS EN 319

อ่านเพิ่มเติม ...