การหาค่า Stabilometer สำหรับคอนกรีตแอสฟัลต์ เป็นข้อกำหนดของการทดสอบสำหรับ California Test Method (CTM) 366 โดยมีจุดประสงค์เพื่อหาความต้านทานของแอสฟัลต์จากการเคลื่อนที่ด้านข้าง โดยชิ้นงานรูปทรงกระบอกจะได้รับการให้ความร้อนที่ 60 องศาเซลเซียส แล้วนำไปใส่ในอุปกรณ์ Hveem Stabilometer จากนั้นทำการอัดในแนวแกน ซึ่งอุปกรณ์ stabilometer นี้จะวัดแรงดันในแนวราบที่เกิดขึ้นในขณะที่ชิ้นงานได้รับแรงอัด

ขั้นตอนการทดสอบนั้นจะต้องมีการให้แรงอัดแก่ชิ้นงานทดสอบในขณะที่อยู่ภายใน stabilometer ทำให้เครื่องทดสอบแรงอัดจะต้องมีขนาดใหญ่พอที่ให้อุปกรณ์ stabilometer และกระบอกอัดสามารถติดตั้งเข้าในพื้นที่ทดสอบได้ทั้งหมด นอกจากนี้ในระหว่างการทดสอบ มักต้องใช้งานผู้ทดสอบสองคนสำหรับการทำงานนี้เพราะจะต้องมีการบันทึกค่าแรงดันในแนวนอนจากเกจน์วัดบน stabilometer ที่ค่าแรงอัดต่าง ๆ ได้แก่ 2.22 กิโลนิวตัน, 4.45 กิโลนิวตัน, 8.9 กิโลนิวตัน, 13.3 กิโลนิวตัน, 17.8 กิโลนิวตัน, 22.2 กิโลนิวตัน และ 26.7 กิโลนิวตัน นอกจากนี้ผู้ใช้งานคนหนึ่งยังต้องหมุนมือจับของปั๊มเพื่อที่จะเคลื่อน displacement turn gauge บน stabilometer ซึ่งค่าของ turn gauge นี้จะถูกบันทึกเพื่อใช้ในการคำนวณ

ในการทดสอบนี้ เราใช้เครื่องทดสอบแรงอัดรุ่น 300DX พร้อมกับโปรแกรม Partner™  ส่วนของ ชุดโมดูล Partner Gentest จะช่วยให้ท่านสามารถควบคุมการทดสอบและการหยุดรอผู้ทดสอบเมื่อต้องมีการอ่านค่าจาก stabilometer ได้อัตโนมัติ ทำให้ไม่ต้องมีการใช้ผู้ทดสอบคนที่สอง ค่า Stabilometer จะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติจากค่าตัวแปรต่าง ๆ ที่ป้อนโดยผู้ใช้งานและค่าของแรงที่บันทึกได้จากโปรแกรม Partner นอกจากนี้ ด้วยพื้นที่ทดสอบที่มีขนาดใหญ่และยังสามารถขยายได้ทำให้ stabilometer สามารถถูกเคลื่อนเข้าออกจากเครื่องทดสอบได้อย่างสะดวก  ส่วนของแผ่นอัดจะนั่งอยู่บนลูกกลมซึ่งจะมีวงแหวนล็อกที่ช่วยให้ยึดแน่นในระหว่างการทำงานอื่น ๆ เช่น การให้แรงเพื่อปรับระดับ

อ่านเพิ่มเติม ...