ความต้านทานแรงเฉือนยึดติดสูงสุดถือได้ว่าเป็นพารามิเตอร์ที่สำคัญต่อทันตแพทย์และทันตแพทย์จัดฟันเนื่องจากช่วยให้มั่นใจว่าอุปกรณ์จัดฟันทั้งประเภทโลหะและเซรามิกส์, ลวดจัดฟัน และอุปกรณ์อื่น ๆ สามารถยึดติดได้อย่างถูกต้องกับส่วนอินาเมลของฟัน เนื่องจากอุปกรณ์จัดฟันนี้สามารถเคลื่อนที่ได้ในระหว่างการใช้งานในชีวิตประจำวัดหากความต้านทานแรงยึดติดมีค่าต่ำ ซึ่งจะส่งผลให้ต้องมีการแก้ไขที่มีค่าใช้จ่ายสูงและซับซ้อน

ฟิกซ์เจอร์ทดสอบแรงเฉือนของเราจะช่วยให้นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์สามารถประเมินค่าความต้านทานแรงเฉือนสูงสุดของวัสดุทางทันตกรรมและกาวยึดติดในสภาวะการทดสอบแบบนอกกายที่ควบคุมได้ โดยฟิกซ์เจอร์นี้จะมีระบบแนวบังคับเชิงเส้นที่ช่วยให้มั่นใจว่าเกิดแรงเฉือนบริสุทธิ์ขึ้นแก่อุปกรณ์จัดฟันหรือลวดจัดฟันในขณะทดสอบ

ฟิกซ์เจอร์นี้สามารถติดตั้งเข้ากับเครื่องทดสอบระบบไฟฟ้าเชิงกลหรือเครื่องทดสอบแบบไดนามิกระบบไฟฟ้ารุ่น ElectroPuls™ ซึ่งเครื่องทดสอบทั้งสองประเภทนี้สามารถใช้งานในการทดสอบทางทันตกรรมอื่น ๆ ได้เช่น แรงอัด, แรงดึง,แรงยึดติด และแรงดัดงอ ทั้งนี้เครื่องทดสอบรุ่น ElectroPuls จะเพิ่มความสามารถในการทดสอบแบบไดนามิกและความล้าแก่วัสดุทางทันตกรรมและอุปกรณ์ได้

อ่านเพิ่มเติม ...