มาตรฐานยุโรประบุถึงเครื่องมือและขั้นตอนสำหรับการประเมินพฤติกรรมทางด้านการอัดของผลิตภัณฑ์ขนาดเต็ม (วิธี A) และของชิ้นงานทดสอบ (วิธี B) ภายใต้การให้แรงแบบสามจุด โดยสามารถใช้งานทดสอบผลิตภัณฑ์ฉนวนความร้อนสำหรับงานก่อสร้าง

วิธีทดสอบนี้ถูกออกแบบในการประเมินค่าความต้านทานแรงดัดงอสูงสุดของผลิตภัณฑ์และระยะการดัดงอที่ค่าแรงที่กำหนด นอกจากนี้ยังสามารถใช้ประเมินความต้านทานของผลิตภัณฑ์ต่อความเค้นดัดงอในระหว่างการขนส่งและการใช้งาน

โดยหลักการแล้ว ชิ้นงานทดสอบจะถูกรองรับบนชุดรองรับทรงกระบอกสองชุดที่สามารถปรับระยะได้ซึ่งถูกวางขนานกันในระนาบแนวนอนเดียวกัน ส่วนชุดให้แรงกระทำนั้นมีรูปทรงและขนาดเช่นเดียวกับชุดรองรับ โดยอยู่ในตำแหน่งกึ่งกลางของระยะทางระหว่างชุดรองรับด้านล่างทั้งสองชุด ค่าแรงดัดงอสูงสุด, ความเค้นดัดงอสูงสุดและระยะการดัดงอสูงสุดจะถูกบันทึก สำหรับผลิตภัณฑ์ที่อาจเกิดการยุบตัวในบริเวณที่สัมผัสกับชุดกดและชุดรองรับ อาจมีการใช้แผ่นเหล็กเพื่อกระจายแรงช่วย

  • วิธี A – ขนาดชิ้นงานทดสอบ: (ย) 1300 มม. (ก) 300 มม. (น) 100 มม.
  • วิธี B – ขนาดชิ้นงานทดสอบ: (ย) 550 มม. (ก) 150 มม. (น) 100 มม.

เราแนะนำให้ใช้เครื่องทดสอบแรงดึงแบบเสาคู่พร้อมกับฟิกซ์เจอร์ทดสอบแรงดัดงอแบบสามจุดตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ชิ้นงานจะถูกวางอย่างสมมาตรบนชุดรองรับเพื่อให้ทิศทางของแรงกระทำนั้นเกิดขึ้นตั้งฉากกับแนวแกนความยาวของชิ้นงานทดสอบ เราใช้การควบคุมในวิธีทดสอบเพื่อเพิ่มแรงไปยังค่าแรงล่วงหน้าที่ตั้งไว้เพื่อขจัดการหย่อนของชิ้นงานทดสอบและปรับค่าของอุปกรณ์วัดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างให้มีค่าเป็นศูนย์ จากนั้นเริ่มการทดสอบด้วยอัตราเร็วครอสเฮดคงที่ที่ 10 มม./นาที จนเกิดการเสียหาย สำหรับการทดสอบนี้ มีความสำคัญที่จะต้องมีระบบจัดเก็บข้อมูลอัจฉริยะที่มีอัตราเร็วสูงเพื่อที่จะถ่ายโอนไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยอัตราเร็ว 100 Hz หรือมากกว่าเพื่อจัดเก็บและบันทึกค่าความต้านทานแรงดัดงอสูงสุด

เราแนะนำให้ใช้โปรแกรมทดสอบวัสดุ Bluehill® ถูกใช้ในการป้อนรายละเอียดชิ้นงานทดสอบ, ตั้งค่าควบคุมการทดสอบ, คำนวณผลการทดสอบและสถิติอย่างอัตโนมัติ และจัดทำรายงานผลการทดสอบหรือส่งไปยังระบบฐานข้อมูลในเครือข่าย

เราแนะนำให้ศึกษามาตรฐาน EN12089 เพื่อให้เข้าใจถึงข้อกำหนดของฟิกซ์เจอร์ทดสอบและผลการทดสอบอย่างสมบูรณ์ก่อนที่จะทำการทดสอบ

อ่านเพิ่มเติม ...