มาตรฐานยุโรประบุถึงเครื่องมือและขั้นตอนสำหรับการประเมินพฤติกรรมทางด้านการเฉือน โดยสามารถใช้งานทดสอบผลิตภัณฑ์ฉนวนความร้อนสำหรับงานก่อสร้าง

วิธีทดสอบที่ระบุในมาตรฐานนี้ไม่ได้ใช้ในการประเมินพฤติกรรมการเฉือนบริสุทธิ์ แต่เป็นการวัดผลกระทบที่เกิดจากการให้แรงที่ขนานกันในทิศทางตรงข้ามกันสองค่าเมื่อเทียบกับพื้นผวหลักของชิ้นงานทดสอบ การให้แรงทำมุมกับพื้นผิวหลักของชิ้นงานทดสอบนั้นมีความใกล้เคียงกับความเค้นที่เกิดขึ้นบนผลิตภัณฑ์ฉนวนความร้อนในอุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยเฉพาะบริเวณกำแพง มากกว่าวิธีการวัดสมรรถนะด้านการเฉือนประเภทอื่น เช่น การทดสอบแรงดัดงอ

โดยหลักการ จะมีสองวิธีทดสอบการเฉือน

  • รูปแบบชิ้นงานทดสอบแบบ Single
  • รูปแบบชิ้นงานทดสอบแบบ Double

รูปแบบชิ้นงานทดสอบแบบ Single

เครื่องทดสอบจะให้แรงเฉือนในแนวยาวผ่านทางแผ่นขนานสองแผ่นที่ยึดติดเข้ากับชิ้นงานแบบ single แผ่นขนานสองแผ่นนั้นจะถูกติดตั้งเข้ากับอุปกรณ์เชื่อมต่อแบบแรงดึงที่ติดตั้งกับโหลดเซลล์และอุปกรณ์ปรับต่อบริเวณฐานของเครื่องทดสอบ ความยืดหยุ่นของอุปกรณ์จะช่วยให้สามารถใช้งานกับชิ้นงานหลากหลายความหนา

ขนาดชิ้นงานทดสอบ : (ย) 250 มม. (ก) 50 มม. (น) 100 มม.

รูปแบบชิ้นงานทดสอบแบบ Double

เครื่องทดสอบจะให้แรงเฉือนในแนวยาวผ่านทางแผ่นขนานสามแผ่นที่ยึดติดเข้ากับชิ้นงานแบบ double แผ่นขนานนี้จะต้องมีความแกร่ง โดยแผ่นด้านนอกสองแผ่นนั้นจะถูกยึดติดให้อยู่กับที่บริเวณฐานของเครื่องทดสอบและแผ่นกลางจะถูกติดตั้งเข้ากับอุปกรณ์เชื่อมต่อแบบแรงดึงที่ติดตั้งกับโหลดเซลล์ของเครื่องทดสอบ ความยืดหยุ่นของอุปกรณ์จะช่วยให้สามารถใช้งานกับชิ้นงานหลากหลายความหนา

ขนาดชิ้นงานทดสอบ : (ย) 200 มม. (ก) 100 มม. (น) 100 มม.

เราแนะนำให้ใช้เครื่องทดสอบแรงดึงเสาคู่แบบตั้งโต๊ะพร้อมกับฟิกซ์เจอร์ทดสอบซึ่งตรงตามข้อกำหนดของมาตรฐาน

สำหรับการทดสอบนี้ เราใช้ฟังก์ชัน specimen protect ของโปรแกรม Bluehill เมื่อใส่ชิ้นงานทดสอบเข้าไปยังเครื่องทดสอบเพื่อป้องกันการให้แรงเกินขนาดแก่ชิ้นงานทดสอบในขั้นตอนนี้ก่อนที่จะเริ่มการทดสอบ เราใช้การควบคุมในวิธีทดสอบเพื่อเพิ่มแรงไปยังค่าแรงล่วงหน้าที่ตั้งไว้เพื่อขจัดการหย่อนของชิ้นงานทดสอบและทำการทดสอบด้วยอัตราเร็วของครอสเฮดคงที่ที่ 3 มม./นาที จนเกิดการเสียหาย สำหรับการทดสอบนี้ มีความสำคัญที่จะต้องมีระบบจัดเก็บข้อมูลอัจฉริยะที่มีอัตราเร็วสูงเพื่อที่จะถ่ายโอนไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยอัตราเร็ว 100 Hz หรือมากกว่าเพื่อจัดเก็บและบันทึกค่าความต้านทานแรงเฉือนสูงสุดและค่ามอดูลัส

เราแนะนำให้ใช้โปรแกรมทดสอบวัสดุ Bluehill ถูกใช้ในการป้อนรายละเอียดชิ้นงานทดสอบ, ตั้งค่าควบคุมการทดสอบ, คำนวณผลการทดสอบและสถิติอย่างอัตโนมัติ และจัดทำรายงานผลการทดสอบหรือส่งไปยังระบบฐานข้อมูลในเครือข่าย

เราแนะนำให้ศึกษามาตรฐาน EN12090 เพื่อให้เข้าใจถึงข้อกำหนดของฟิกซ์เจอร์ทดสอบและผลการทดสอบอย่างสมบูรณ์ก่อนที่จะทำการทดสอบ

อ่านเพิ่มเติม ...