มาตรฐานยุโรประบุถึงเครื่องมือและขั้นตอนสำหรับการประเมินพฤติกรรมของผลิตภัณฑ์ภายใต้แรงกระทำที่ให้แก่พื้นที่ขนาดเล็กบนชิ้นงานทดสอบด้วยอัตราเร็วที่กำหนด โดยสามารถใช้งานทดสอบผลิตภัณฑ์ฉนวนความร้อนสำหรับงานก่อสร้าง

มาตรฐานสามารถใช้ประเมินว่าผลิตภัณฑ์มีความแข็งแรงเพียงพอที่จะรองรับแรงที่ไห้มาโดยตรงไม่ว่าจากการติดตั้งหรือระหว่างการใช้งานซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการจราจรของคนเดินถนน

โดยหลักการนั้น ชิ้นงานทสดอบจะถูกใส่เข้าไปในเครื่องทดสอบบนแผ่นอัดและให้แรงอัดผ่านหัวกดจากด้านบนในบริเวณกึ่งกลางของชิ้นงานทดสอบ แรงอัดแบบจุดจะให้ผ่านทางหัวกดทรงกลมที่มีพื้นที่ 50 มม2 ด้วยอัตราเร็วที่กำหนดในทิศทางแนวแกน

เราแนะนำให้ใช้เครื่องทดสอบแรงดึงเสาคู่แบบตั้งโต๊ะพร้อมกับฟิกซ์เจอร์ทดสอบ

ฟิกซ์เจอร์ทดสอบ: แกนหัวกดขนาด 50 มม2 พร้อมกับแผ่นแอนวิลอัดรูปทรงจัตุรัสขนาด 300 มม. ตามมาตรฐาน

ขนาดชิ้นงานทดสอบ: 300 มม. X 300 มม.

เราใช้การควบคุมในวิธีทดสอบเพื่อเพิ่มแรงไปยังค่าแรงล่วงหน้าที่ 2.5 นิวตันเพื่อขจัดการหย่อนของชิ้นงานทดสอบและทำการทดสอบด้วยการให้แรงอัดผ่านหัวกดด้วยอัตราเร็วของครอสเฮดคงที่ที่ 50 มม./นาที การทดสอบจะหยุดเมื่อจุดเสียหายสามารถประเมินได้และ/หรือเมื่อการเปลี่ยนแปลงรูปร่างถึงค่า 20%

สำหรับการทดสอบนี้ มีความสำคัญที่จะต้องมีระบบจัดเก็บข้อมูลอัจฉริยะที่มีอัตราเร็วสูงเพื่อที่จะถ่ายโอนไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยอัตราเร็ว 100 Hz หรือมากกว่าเพื่อจัดเก็บและบันทึกค่าความต้านทานแรงอัดและการเปลี่ยนแปลงรูปร่างที่จุดเสียหาย

เราแนะนำให้ใช้โปรแกรมทดสอบวัสดุ Bluehill ถูกใช้ในการป้อนรายละเอียดชิ้นงานทดสอบ, ตั้งค่าควบคุมการทดสอบ, คำนวณผลการทดสอบและสถิติอย่างอัตโนมัติ และจัดทำรายงานผลการทดสอบหรือส่งไปยังระบบฐานข้อมูลในเครือข่าย

เราแนะนำให้ศึกษามาตรฐาน EN12430 เพื่อให้เข้าใจถึงข้อกำหนดของฟิกซ์เจอร์ทดสอบและผลการทดสอบอย่างสมบูรณ์ก่อนที่จะทำการทดสอบ

อ่านเพิ่มเติม ...