อุปกรณ์ยึดตรึงกระดูกทางออร์โธพีดิกส์จะถูกใช้งานในระหว่างการผ่าตัดเสริมสร้างเพื่อรักษาบาดแผลกระดูกหักและการบาดเจ็บของเนื้อเยื่ออ่อนที่มักเกิดจากอุบัติเหตุ อุปกรณ์สอดในโพรงกระดูกต้นขา ตัวอย่างเช่น ตะปูยึดตรึงกระดูกต้นขาจะถูกใช้สำหรับการให้ความมั่นคงและการจัดเรียงตัวได้ศูนย์ของชิ้นส่วนกระดูกในระหว่างกระบวนการรักษาตัวของกระดูก การวิเคราะห์เชิงประมาณของสมบัติต่าง ๆ เช่น ค่าความต้านทานการดัดงอสูงสุดหรือค่าความแกร่ง จะช่วยให้นักวิจัยสามารถเปรียบเทียบการเลือกใช้วัสดุและรูปทรงต่าง ๆ ของอุปกรณ์ได้ นอกจากนี้ยังมีความสำคัญที่จะต้องประเมินอายุความล้าของวัสดุฝังในที่ระยะเวลาต่าง ๆ หรือช่วยของค่าแรงสูงสุดต่าง ๆ

ด้วยความยืดหยุ่นของเครื่องทดสอบแบบไดนามิกของเรา ตัวอย่างเช่น เครื่องทดสอบระบบไฟฟ้ารุ่น ElectroPuls™ หรือ ระบบเซอร์โวไฮดรอลิกรุ่น 8870จะช่วยให้ห้องปฏิบัติการสามารถตรวจสอบลักษณะการตอบสนองและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ได้ การทดสอบนี้มักจะทำตามมาตรฐาน ASTM และต้องมีการใช้งานฟิกซ์เจอร์ทดสอบที่มีความเฉพาะตัวตามวัตถุประสงค์และการใช้งานของผลการทดสอ

เครื่องทดสอบแบบสร้างแรงกระทำในแนวแกน - แรงบิดรุ่น 8874 จะใช้ฟิกซ์เจอร์ทดสอบรูปแบบเฉพาะในการให้แรงกระทำสำหรับความล้าที่ถูกต้องแก่ตะปูยึดตรึงกระดูกต้นขาในขณะที่ป้องกันแรงในแนวด้านข้างที่โหลดเซลล์และแอกชูเอเตอร์

อ่านเพิ่มเติม ...