การทดสอบความล้าของวัสดุและโครงสร้างอุปกรณ์ถ่างขยายหลอดเลือด

ความท้าทาย

การทดสอบอุปกรณ์ถ่างขยายหลอดเลือดทั่วไป ตัวอย่างเช่นตามมาตรฐาน ASTM F2477 ระบุถึงการให้แรงดันที่จำลองค่าจากการไหลของเลือดไปยังอุปกรณ์ทั้งชุดเป็นจำนวนรอบตามที่กำหนด ถึงแม้ว่าอุปกรณ์จะไม่เกิดการแตกหัก การใช้เกณฑ์อย่างง่ายของผ่านและไม่ผ่านก็จะถูกใช้สำหรับการประเมินผลการทดสอบ อุตสาหกรรมจึงพยายามที่จะพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ทดสอบในห้องปฏิบัติการเพื่อประเมินอุปกรณ์สำหรับหลอดเลือดหัวใจและให้ข้อมูลเพิ่มมากขึ้นถึงเมื่อใดที่จะเกิดการแตกหักและด้วยสภาวะใดที่จะทำให้เกิดการแตกหัก

เพื่อให้ชิ้นงานทดสอบซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มตัวอย่างให้สามารถถูกทดสอบและลดระยะเวลาในการทดสอบลง ทำให้ต้องมีการทดสอบชิ้นงานทดสอบจำนวนมากโดยใช้เครื่องทดสอบเครื่องเดียว16 Station Carousel

Stent Systems Complete System Half in Bath

WaveMatrix2 Screen
ทางออกของเราฟิกซ์เจอร์สำหรับทดสอบหลายชิ้นงานสำหรับ เครื่องทดสอบระบบไฟฟ้ารุ่น ElectroPuls® E3000 ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ผลิตวัสดุฝังในสำหรับหลอดเลือดหัวใจในการปริมาณสมบัติความต้านทานความล้าระยะยาวของวัสดุและโครงสร้างอุปกรณ์ถ่างขยายหลอดเลือดที่ผลิตจาก นิกเกิล - ไทเทเนียม (นิทินอล) และเหล็กสเตนเลส

แต่ละสถานีของชิ้นงานทดสอบจะประกอบไปด้วยโหลดเซลล์สำหรับการทดสอบความล้า, อุปกรณ์สำหรับจัดศูนย์ที่แม่นยำและอุปกรณ์จับยึดที่เฉพาะสำหรับแต่ละวัสดุและโครงสร้างที่ทำการทดสอบ อุปกรณ์ทั้งชุดของสถานีทดสอบนี้จะถูกจุ่มลงในอ่างควบคุมอุณหภูมิเพื่อทำการทดสอบในสภาวะเสมือนในร่างกาย การทดสอบถูกควบคุมโดยโปรแกรมทดสอบวัสดุแบบไดนามิก WaveMatrix3 ซึ่งมีฟังก์ชันการทำงานหลากหลายที่ถูกออกแบบมาให้ช่วยผู้ใช้งานในการทำการทดสอบ ตัวอย่างเช่น ระบบควบคุมอุณหภูมิของของเหลวในอ่าง, หน้าจอที่แสดงผลของค่าแรงที่โหลดเซลล์ และเส้นแนวโน้มของแรงเพื่อใช้ในการประเมินการแตกหักของชิ้นงานทดสอบ

Related Content

ElectroPuls® E3000 All-Electric Dynamic Test Instrument

The ElectroPuls E3000 is a state-of-the-art, all-electric test instrument designed for dynamic and static testing on a wide range of materials and components. It includes Instron advanced digital control electronics, Dynacell™ load cell, Console software, and the very latest in testing technology–hassle-free tuning based on specimen stiffness, electrically operated crosshead lifts, a T-slot table for flexible test set ups and a host of other user-orientated features. Powered from a single-phase supply it requires no additional utilities for basic machine operation (for example, pneumatic air, hydraulics, or water).

WaveMatrix™3 Brochure

WaveMatrix3 is intelligent software designed for fatigue and dynamic testing of materials and components. It delivers flexibility - run everything from a simple static ramp, to cyclic waveforms through to complex multi-step, multi-axial tests The highly visual environment with integrated tabular screens, clear menu structures, time-based matrix test preview and configurable live test workspace is designed to be intuitive and instill confidence. Packed with intelligent features, such as data reduction and built-in project organization, designed to simplify your testing.