ลวดและเส้นใยที่ใช้ในการเสริมแรงของยางรถยนต์ถือว่าเป็นหนึ่งในการใช้งานที่ต้องการสมบัติทางวัสดุของผลิตภัณฑ์โลหะอย่างมาก ด้วยความบางขนาดเส้นผมมนุษย์ ลวดดังกล่าวจะต้องเสริมแรงยางรถยนต์เพื่อช่วยในการรองรับแรงที่เกิดขึ้นในระหว่างการใช้งานซึ่งค่อนข้างมีรูปแบบที่ซับซ้อน อย่างไรก็ตาม ลวดดังกล่าวมักจะเสียหายเนื่องจากแรงกระแทก ความล้าและการแตกหัก

หนึ่งในความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับลวดที่มีขนาดเล็กประเภทนี้ได้แก่ความบางและความแข็งของเส้นลวดซึ่งทำให้การจับยึดเป็นไปได้อย่างลำบาก หากไม่มีการจับยึดที่เหมาะสม จะทำให้เกิดการสะสมของความเค้นที่บริเวณขอบของพื้นผิวปากจับซึ่งส่งผลให้เกิดการเสียหายก่อนหน้าอันควรหรือการเสียหายที่บริเวณจับยึดของชิ้นงานทดสอบ นอกจากนี้ เนื่องจากชิ้นงานทดสอบทำให้เกิดปริมาณของความเครียดในระหว่างการทดสอบที่น้อยมาก เราพบว่าการใช้ทรานสดิวเซอร์สำหรับการตรวจวัดตำแหน่งทั่วไปนั้นไม่เพียงพอต่อการตรวจวัดค่าความเครียดที่ถูกต้อง ท้ายที่สุด หากใช้งาน extensometer แบบยึดติดบนชิ้นงานอาจทำให้เกิดความผิดพลาดของการตรวจวัดได้เนื่องจากการลื่นหลุดบริเวณ knife-edges หรือ มีจุดสะสมของความเค้นได้

เราแนะนำให้ใช้เครื่องทดสอบ ElectroPuls™ และเครื่องทดสอบระบบเซอร์โวไฮดรอลิกรุ่น 8800 ในการทดสอบความล้าและการแตกหักเสียหายของลวดที่ใช้สำหรับการเสริมแรงล้อรถยนต์ เนื่องด้วยขนาดที่เล็กของเส้นลวด ทำให้ยิ่งมีความสำคัญที่จะเลือกใช้โหลดเซลล์ขนาดแรงต่ำและชุดปากจับที่มีมวลขนาดต่ำสำหรับการทดสอบแบบไดนามิกเพื่อที่จะประสบความสำเร็จในการทดสอบ

ในบางกรณี เราจะใช้เครื่องทดสอบรุ่น ElectroPuls E1000 พร้อมด้วยโหลดเซลล์ขนาดแรงต่ำรุ่น  Dynacell™ และชุดปากจับแบบ miniature fine wire collet grips ซึ่งสามารถจับยึดเส้นลวดได้โดยไม่ทำให้เกิดการสะสมของความเค้นในชิ้นงานทดสอบ นอกจากนี้ อุปกรณ์ optical digital encoder ที่ติดตั้งบนเครื่องทดสอบ ElectroPuls จะถูกใช้ในการตรวจวัดข้อมูลของตำแหน่ง เราประสบความสำเร็จในการทดสอบระหว่างค่าแรง 0.5 นิวตันและ 1.5 นิวตัน ที่ความถี่สูงถึง 80 Hz

นอกจากนี้ ชิ้นงานสำหรับการทดสอบการแตกหักจะถูกผลิตขึ้นมาจากส่วนที่หนาของลวดและถูกทำให้เกิดรอยบากโดยเครื่อง electrical discharge machining จากนั้นถูกนำไปทดสอบความล้าที่ความถี่มากกว่า 20 Hz และใช้กล้องจุลทรรศน์แบบแสงในการตรวจวัดการขยายตัวของรอยแตก

Read More...