İhracat Kontrolü

Instron®’un politikası, ABD, İngiltere ve Alman ihracat denetimi düzenlemeleri ve yasaları tarafından oluşturulmuş klavuzlar dahilinde sorumlu bir şekilde çalışmaktır. Instron, eğer kullanılacak ürünlerin veya tavsiyenin ABD, İngiltere ve Almanya yönetmelikleri için gerekli olacağı biliniyorsa veya bundan şüpheleniliyorsa ürün satmayacak veya teknik destek sağlamayacak, sadece tüm Birleşik Devletler ve yürürlükteki diğer yasalar ve düzenlemelere tam uyumla çalışacaktır.

Siz (Müşteri), burada bahsedilen Malların ve Teknolojinin ihracatının Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere veya Almanya'da, değiştirildiği şekliyle, Malların ve Teknolojinin herhangi bir kimyasal, biyolojik, nükleer silahta veya böyle silahların kullanımını sağlayan mermilerin veya herhangi bir terörist aktivitesi veya başka herhangi bir WMD kullanımıyla kullanılmayacağını burada belirtilen herhangi bir ilgili siparişin, bir koşulu ve yayınlanması olarak kabul etmektesiniz. Aynı zamanda, eğer böyle amaçlar için kullanılacağı biliniyor veya bundan şüpheleniliyorsa yeniden satılmayacaklarını ve transfer edilmeyeceklerini de kabul etmektesiniz. Bu anlaşma, buna göre Malların ve Teknolojinin Amerika Eyaletlerinde ihracat kontrollerine tabi olması şartının kabulüne tabidir.