Tutunma

Bir kaplamanın bir alt katmana tutunma değeri.