Basma Deformasyonu

Ezilme yükü altındaki bir malzemenin ne kadar deforme olduğu