Kontrol Çevrimi

Test makinesi bir kapalı çevrim kontrol sistemi üzerinde çalışır. Uzama kontrolünde, Ana Kontrol Ünitesi çaprazkafanın istenen bir konumunu belirten bir komut sinyali oluşturur. Makine gövdesindeki bir enkoderde, çaprazkafanın mevcut konumunu detaylandıran bağlantılı bir geribesleme sinyali bulunur. İstenen konum ve gerçek konum aynı değilse, sistem hata sinyalini sıfırlamak üzere motoru gerekli yönde tahrik eden bir hata sinyali oluşturur.