Sünme Dayanımı

Belli bir zaman dilimi içinde belirli miktarda bir sünmeye yol açmak için gerekli maksimum gerilme. Ayrıca, sünme oranı zamanla azalan sabit sıcaklık altındaki bir malzemede oluşturulabilen maksimum gerilmeyi tanımlamak için kullanılır. Alternatif terim olarak sünme sınırı kullanılabilir.