Delaminasyon Dayanımı

Petek yapılı çekirdek malzemelerin düğüm-düğüme bağlanma dayanımı ölçüsü. Kırılmanın genişlik ve kalınlık çarpımına bölümünde petek yapılı levhaya uygulanan çekme yüküne eşittir. (ASTM C-363)