Denier

Fiber, pamuk ipliği veya diğer tekstil ipliklerinin her bir 9000 m’sine gram üzerinden kütlesel olarak denk gelen lineer yoğunluk birimi.