Sünek Kırılma (Darbe)

Malzemenin çatlak boyunca belirli miktarda akmasıyla nitelenen malzeme hatası.  Hata noktasındaki çatlaktan ziyade numunenin tüm kalınlığı boyunca bir çatlak veya delikten darbe ucu (şahmerdan) ile belirtilir. 

Darbe ucu (şahmerdan) altında kalan alan hata noktasında süner ve incelir.