Mühendislik Gerilmesi

Bir çekme ya da basma testinde numuneye uygulanan yükün numunenin kesit alanına bölümü. Mühendislik gerilmesinin hesaplanması sırasında, kesit alanında, uygulanan yükteki artış ve düşüşlerle oluşan değişim göz ardı edilir. Bu klasik gerilme olarak da adlandırılır.