Yorulma Ömrü

Belirli bir yapıdaki malzemenin hata oluşmadan evvel dayanabileceği dalgalı gerilme ve gerinimin döngü sayısı. Yorulma ömrü, dalgalı gerilme, numune geometrisi ve test koşulları büyüklüğünün bir fonksiyonudur. Bir B-G diyagramı dalgalanmanın değişik seviyelerdeki yorulma ömrünün çizimidir. Mühendislik Gerilmesi.