Darbe Dayanımı

a. Bir malzemenin ani yüke dayanabilme kabiliyeti.
b. Ani yük altında kırılma şeklinde gerçekleştirilen iş. Belirli bir yöntemle yapılan bir özel numune testi.
Katı bir malzemenin esneklik veya tokluk ölçüsü. Uygulanan sabit kuvvet altındaki kırılma dayanımının aksine, kırılma olmaksızın karşı konulabilen bir darbenin (sabit bir prosedürle belirlenen) maksimum kuvvet veya enerjisi.