Eylemsizlik Tepesi (darbe)

Aletli darbe testinde elde edilen kuvvet-zaman ya da kuvvet-sapma eğrisindeki ilk tepe noktasıdır. Çarpan kısımla ilk temasından sonra ivmelenen test numunesinin (temas kütlesi olarak adlandırılan) bir kısmının eylemsizliğinden kaynaklanmaktadır (numune ve çarpan kısım arasındaki temas geçici olarak kaybolabilir). Tepe kuvveti;sürecin azalmasının yanında, artan darbe hızıyla orantılı olarak neredeyse lineer şekilde artma göstermektedir. 2 m/s değeri üzerinde mevcut olan darbe hızlarında, test edilen malzemeye bağlı olarak süre; yaklaşık olarak sabittir.

Referanslar

- ISO 179-2: 1997