Ölçüm

Ölçüm, bir veri kaynağıdır. Ölçüm, fiziksel ya da sanal olabilir. Fiziksel ölçümler doğrudan fiziksel transdüzerlerden veri sağlarken, sanal ölçümler bir ya da daha fazla fiziksel ölçümden elde ilen verileri kullanarak oluşturulan matematiksel bir ifadeden hesaplanan verileri sağlar.