Ölçüm Tutarlılığı

Zamana bağlı olarak kalitede çok fazla değişim göstermeyen performans seviyesinin elde edilmesine imkan veren kalitedir.