Elastisite Modülü


Gerilim fonksiyonu olarak gerinim değişim hızıdır. Gerilim-gerinim diyagramının düz çizgi kısmının eğimidir. Elastisite modülünün tanjantı; gerilim-gerinim diyagramının herhangi bir noktasındaki eğimidir. Elastisite modülünün sekantı; verilen herhangi gerilim ya da gerinim değerinde, gerilimin gerinim ile bölünmesinden elde edilmektedir. Bu değer; gerilim-gerinim oranı olarak da adlandırılmaktadır.

Elastisite modülünün tanjant ve sekant değerleri; malzemenin oransal sınırına kadar birbirine eşittir. Gerilim-gerinim diyagramıyla temsil edilen yük çeşidine bağlı olarak elastisite modülü;  elastisitenin basma modülü (ya da basma anındaki elastisite modülü), elastisitenin eğme modülü (ya da eğme anındaki elastisite modülü), elastisitenin yırtılma modülü (ya da yırtılma anındaki elastisite modülü), elastisitenin çekme modülü (ya da çekme anındaki elastisite modülü) ya da elastisitenin burulma modülü (ya da burulma anındaki elastisite modülü) olarak raporlanabilmektedir. Elastisite modülü; karmaşık modülden kaynaklanabilen, dinamik test ile belirlenebilmektedir. Yalnız başına kullanılan modül genellikle, elastisitenin çekme modülünü olarak bahsedilmektedir. Kesme modülü; neredeyse her zaman burulma modülüne eşit olup, her ikisi de rijitlik modülü olarak adlandırılmaktadır. Çekme ve basma anındaki elastisite modülü yaklaşık olarak birbirine eşittir ve Young modülü olarak bilinmektedir. Rijitlik modülü; E'nin Young's modülü (psi), G'nin Rijitlik modülü (psi) ve r'nin Poisson's oranı olduğu E = 2G(r+1) eşitliği kullanımıyla Young's modülü ile ilişkilidir. Elastisite modülü; elastik modül ve elastisite katsayısı olarak da adlandırılmaktadır.