Anma gerilmesi

Delikler, oluklar, bordürler gibi geometrik süreksizliklerin etkisi hesaba katılmaksızın bir numunenin net kesit alanı bazında hesaplanan baskı.